Compendium voor de Leefomgeving
472 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Living Planet Indicatoren zoute en zilte natuur in het Compendium

De Living Planet Index (LPI) is een veel gebruikte graadmeter voor het vaststellen van biodiversiteit. In 2015 is de eerste Nederlandse LPI bepaald op basis van landelijke trends van populatieaantallen van dieren. Deze LPI-indicatoren komen terug in het tweede Nederlandse Living Planet Report (LPR) van het Wereld Natuur Fonds, waarvoor het CBS de berekeningen heeft uitgevoerd.    

In het 2017 rapport zijn 285 soorten van de Nederlandse zoutwaternatuur van de Noordzee, Noordzeekustzone, Waddenzee, Ooster- en Westerschelde in kaart gebracht. Hieronder een overzicht van deze indicatoren.

Algemeen

Noordzee

Noordzeekustzone

Waddenzee

Oosterschelde

Westerschelde

Meer informatie

Het rapport en meer informatie zijn te vinden op de website van het Wereld Natuur Fonds Nederland, Living Planet Report 2017.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.