Compendium voor de Leefomgeving
477 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Transport en Mobiliteit 2016

In Transport en mobiliteit presenteert CBS actuele feiten en trends over het verkeer en vervoer in Nederland. In de publicatie is aandacht voor personenmobiliteit en goederenvervoer.

Verschillende aspecten zijn in beeld gebracht: verkeers- en vervoersbewegingen, infrastructuur, vervoermiddelen, energieverbruik, milieueffecten, verkeersongevallen en de economische betekenis van transport.

Enkele conclusies:

  • Meeste kilometers per auto, korte afstanden vaak met de fiets of te voet
  • Goederenvervoer: binnen Nederland vooral over de weg
  • Steeds meer personenauto’s, voorzichtige opmars elektrische auto
  • Fietsers en voetgangers: kwetsbare verkeersdeelnemers
  • Meer verkeer, toch minder energiegebruik
  • Emissies: minder stikstofoxiden en fijnstof, kooldioxide min of meer stabiel
  • Emissie stikstofoxiden door dieselauto’s in de praktijk hoger dan de norm

De publicatie is te downloaden via de CBS-website.

Veel van de cijfers in de publicatie zijn terug te vinden in het Compendium voor de Leefomgeving, o.a. bij de onderwerpen Verkeer en milieu en Verkeer en ruimte.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.