Compendium voor de Leefomgeving
477 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Tussenbalans van de Leefomgeving 2017

Iedere 2 jaar verschijnt, kort voor Prinsjesdag, de Balans van de Leefomgeving. Voortaan presenteert het PBL in de tussenjaren de Tussenbalans van de Leefomgeving. Hierin staat informatie over ‘de stand van het land’ op het terrein van de leefomgeving.

PBL concludeert onder meer dat een toenemende uitstoot van broeikasgassen en de onverminderde druk van de landbouw op natuur en milieu op zijn minst suggereren dat de gezochte ontkoppeling tussen economische groei en milieudruk nog niet is bereikt (nieuwsbericht Tussenbalans).

De Tussenbalans is ingedeeld in 4 thema’s: klimaatverandering en energietransitie; landbouw, voedsel en natuur in transformatie; vergroening en circulaire economie en sterke (stedelijke) regio’s en leefomgevingsbeleid. Gelijktijdig met deze notitie publiceert het PBL een actualisatie van de digitale Balans voor de Leefomgeving.

Voor een vollediger (kwantitatief) beeld van de staat van de leefomgeving in Nederland wordt in de digitale balans verwezen naar kerncijfers in het Compendium voor de Leefomgeving.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.