Compendium voor de Leefomgeving
477 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Publicaties

De informatie uit het Compendium wordt gebruikt in (overheids)publicaties zoals de Balans voor de Leefomgeving en de Monitor Infrastructuur en Ruimte. Op deze pagina vindt u een overzicht van deze publicaties. Na het selecteren van een publicatie krijgt u een lijst te zien van de indicatorpagina's uit het Compendium die gerelateerd zijn aan die publicatie.

Green Growth of the Netherlands 2015

7 december 2015

Op 4 december 2015 is de derde editie van de publicatie Green Growth in the Netherlands uitgekomen.

Nieuwe Living Planet-indicatoren op het CLO

29 oktober 2015

In 2014 is op het Compendium voor de Leefomgeving (CLO) voor het eerst de Nederlandse Living Planet index (LPI) als indicator gepubliceerd.

CBS: Transport en mobiliteit 2015

2 juli 2015

CBS-publicatie met feiten en trends over het verkeer en vervoer in Nederland.

Monitor Duurzaam Nederland 2014

25 november 2014

De Monitor Duurzaam Nederland is een tweejaarlijkse publicatie met kerngegevens over duurzaamheid in hun onderlinge samenhang.

Monitor Infrastructuur en Ruimte 2014

10 september 2014

De Monitor Infrastructuur en Ruimte 2014 brengt het doelbereik in beeld van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Balans van de Leefomgeving 2014

9 september 2014

De Balans van de Leefomgeving 2014 bevat statistieken en analyses van de recente ontwikkelingen in wonen, energie, mobiliteit, water, voedsel en natuur.

Balans van de Leefomgeving 2012

24 september 2012

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) evalueert in de Balans van de Leefomgeving het rijksbeleid voor milieu, natuur en ruimte.

Indicatoren voor provincies en gemeenten

10 mei 2011

Een ruimtelijke verdeling is voor veel beleidsterreinen onontbeerlijk.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.