Compendium voor de Leefomgeving
475 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Publicaties

De informatie uit het Compendium wordt gebruikt in (overheids)publicaties zoals de Balans voor de Leefomgeving en de Monitor Infrastructuur en Ruimte. Op deze pagina vindt u een overzicht van deze publicaties. Na het selecteren van een publicatie krijgt u een lijst te zien van de indicatorpagina's uit het Compendium die gerelateerd zijn aan die publicatie.

Monitor Duurzaam Nederland 2014

25 november 2014

De Monitor Duurzaam Nederland is een tweejaarlijkse publicatie met kerngegevens over duurzaamheid in hun onderlinge samenhang.

Monitor Infrastructuur en Ruimte 2014

10 september 2014

De Monitor Infrastructuur en Ruimte 2014 brengt het doelbereik in beeld van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Balans van de Leefomgeving 2014

9 september 2014

De Balans van de Leefomgeving 2014 bevat statistieken en analyses van de recente ontwikkelingen in wonen, energie, mobiliteit, water, voedsel en natuur.

Balans van de Leefomgeving 2012

24 september 2012

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) evalueert in de Balans van de Leefomgeving het rijksbeleid voor milieu, natuur en ruimte.

Indicatoren voor provincies en gemeenten

10 mei 2011

Een ruimtelijke verdeling is voor veel beleidsterreinen onontbeerlijk.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.