Dossier Stikstof en Natuur

Mede door een te hoge stikstofneerslag staat de natuur onder druk. Daarnaast staan veel economische ontwikkelingen op het spel. Dat komt doordat voor de vergunningverlening voor die ontwikkelingen eerst onderbouwd moet worden dat de natuurkwaliteit niet verslechtert.

Dit alles heeft geleid tot de zogenoemde stikstofcrisis. Het PBL ondersteunt de zoektocht naar een uitweg uit de stikstofproblematiek met evaluaties, beleidsstudies en verkenningen. De resultaten van deze studies vindt u in dit dossier.

Naar het dossier

Naar stikstof en natuur: feiten en cijfers in het Compendium voor de Leefomgeving

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.