Grote opgaven in een beperkte ruimte

In het rapport Grote opgaven in een beperkte ruimte schetsen PBL-onderzoekers de opgaven waar het nieuwe kabinet voor staat. Daarnaast geven ze verschillende beleidsopties voor de aanpak ervan.

Het nieuwe kabinet staat voor diverse opgaven op het gebied van de leefomgeving. Er moet een groot aantal nieuwe woningen worden bijgebouwd, om de opwarming van de aarde te beperken moeten er locaties worden gevonden voor windmolens en zonnepanelen, en door klimaatverandering, de landbouw, woningbouw en bedrijvigheid staat de draagkracht van de bodem, het water en de biodiversiteit onder grote druk. Al deze opgaven komen samen op het beperkte grondgebied van Nederland.

Meer informatie

Links naar gerelateerde CLO-indicatoren

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.