Klimaat- en Energieverkenning 2021

De jaarlijkse Klimaat- en Energieverkenning wordt voorgeschreven door de Klimaatwet en geldt als één van de verantwoordingsinstrumenten van het Nederlandse klimaat- en energiebeleid.

 

De broeikasgasuitstoot in Nederland daalt naar verwachting met 38-48 procent in 2030 ten opzichte van 1990, uitgaande van het vastgestelde en voorgenomen beleid. Daarmee is het kabinetsdoel om in 2030 49 procent minder uit te stoten dan in 1990 nog niet in zicht.

Indicatoren in het CLO met betrekking tot de Klimaat en Energieverkenning 2021:

Voor meer indicatoren zie het onderwerp "Energie en Milieu"

Ga voor het volledig rapport naar:

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.