Monitor Brede Welvaart & de SDG’s 2021

De monitor beschrijft hoe de brede welvaart zich in Nederland heeft vertaald in een kwaliteit van leven ‘hier en nu’, en welke druk door dit welvaartsstreven is gelegd op volgende generaties en op mensen in andere landen. Daarnaast bevat de monitor de ‘ Trends in Nederland van de 17 SDGplus-doelstellingen’  (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties.

Brede welvaart stabiel ondanks corona, maar grote druk op natuur

Het jaar 2020 stond in het teken van de coronapandemie in Nederland. De tevredenheid met het leven nam af, evenals sociale contacten en vrijwilligerswerk. De  tevredenheid met het werk en de arbeidsomstandigheden nam toe.

Wat betreft het natuurlijk kapitaal laat 45 procent van de natuurlijk-kapitaal indicatoren een dalende trend zien. Hier is het interen op hulpbronnen het grootst.
Nederland heeft het laagste percentage natuur en bosgebieden en het hoogste overschot aan stikstof per hectare cultuurgrond van alle 19 EU-landen waarvoor cijfers beschikbaar zijn.

Maar ook het gebruik van grondstoffen elders uit de wereld is groot.  In vergelijking met andere landen importeert Nederland relatief veel natuurlijke hulpbronnen.

De verdeling van de brede welvaart

De coronacrisis heeft weinig effect gehad op de verdeling van de brede welvaart in Nederland. Vooral laagopgeleiden en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond hebben een lagere brede welvaart, hoogopgeleiden en mensen zonder migratieachtergrond juist een hogere.

SDG indicatoren in het Compendium

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.