Uitgelicht

Integrale Circulaire Economie Rapportage 2021

Nieuwsbericht | 21 januari 2021

Deze eerste Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER 2021) schetst de voortgang van de transitie naar een circulaire economie in Nederland. Het PBL schrijft dit rapport op verzoek van het...

Monitor Nationale Omgevingsvisie 2020

Nieuwsbericht | 8 oktober 2020

De Monitor van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) brengt iedere twee jaar de voortgang van de NOVI in kaart. In het rapport wordt informatie gebundeld van het PBL, het Centraal Bureau voor de...

Balans van de Leefomgeving 2020

Nieuwsbericht | 8 september 2020

Het PBL brengt tweejaarlijks de Balans van de Leefomgeving uit over de staat van de leefomgeving en het leefomgevingsbeleid. In de Balans van de Leefomgeving 2020 staan de vier grote...

Dashboard met beleidsrelevante natuurindicatoren 2020

Nieuwsbericht | 7 juli 2020

PBL, CBS en WUR hebben de natuurindicatoren voor het biodiversiteitsbeleid van Rijk en provincies geactualiseerd. Deze set indicatoren is ontwikkeld in opdracht van de provincies en het Rijk in het...

Monitor Infrastructuur en Ruimte 2018

Nieuwsbericht | 6 september 2018

De Monitor Infrastructuur en Ruimte 2018 laat zien dat veel van de economische en mobiliteitsdoelen van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) (vrijwel) zijn gehaald.

Samenwerking CBS, PBL, RIVM en WUR formeel bekrachtigd

Nieuwsbericht | 9 april 2018

Maandag 9 april 2018 hebben CBS, PBL, RIVM en WUR een overeenkomst ondertekend over samenwerking binnen het Compendium voor de Leefomgeving.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.