Monitor Infrastructuur en Ruimte 2018

De Monitor Infrastructuur en Ruimte 2018 laat zien dat veel van de economische en mobiliteitsdoelen van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) (vrijwel) zijn gehaald.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) streeft in de SVIR naar een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland. Het PBL monitort om de twee jaar dit doelbereik. De indicatoren van de derde vervolgmeting zijn opgenomen op de publicatiepagina van de Monitor Infrastructuur en Ruimte 2018 in het Compendium voor de Leefomgeving.

 

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.