Monitor Nationale Omgevingsvisie 2020

De Monitor van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) brengt iedere twee jaar de voortgang van de NOVI in kaart. In het rapport wordt informatie gebundeld van het PBL, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De monitor NOVI is een vervolg op de Monitor Infrastructuur en Ruimte.

De achterliggende informatie van het rapport is ontsloten in dit Compendium voor de Leefomgeving. De informatie is toegankelijk langs twee indelingen die de NOVI hanteert: volgens de vier Prioriteiten van de NOVI en volgens de Nationale belangen.

De monitor is een opname van de stand van zaken. Een deel van de informatie is nog in ontwikkeling en wordt in de loop van de tijd toegevoegd.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.