Monitor Nationale Omgevingsvisie 2022

De leefomgevingskwaliteit van Nederland schiet nog steeds structureel en op meerdere indicatoren tekort. Het gaat onder meer om fijnstof, hernieuwbare energie, waterkwaliteit en natuurkwaliteit. Er is onvoldoende samenhang in de aanpak van deze problemen. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving in de Monitor van de Nationale Omgevingsvisie 2022.

De Monitor van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) brengt iedere twee jaar de voortgang van de NOVI in kaart. In het rapport wordt informatie gebundeld van het PBL, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De achterliggende informatie van het rapport is ontsloten in dit Compendium voor de Leefomgeving. De informatie is toegankelijk langs twee indelingen die de NOVI hanteert: volgens de vier Prioriteiten van de NOVI en volgens de Nationale belangen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.