Samenwerking CBS, PBL, RIVM en WUR formeel bekrachtigd

Maandag 9 april 2018 hebben CBS, PBL, RIVM en WUR een overeenkomst ondertekend over samenwerking binnen het Compendium voor de Leefomgeving.

Met het ondertekenen van deze overeenkomst is de reeds bestaande samenwerking tussen deze partijen nu ook formeel vastgelegd. Hierdoor ontstaan er meer mogelijkheden om het Compendium voor de Leefomgeving verder in te richten als dé standaardbron voor informatie over milieu, natuur en ruimte in Nederland.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.