Watergebruik door huishoudens en economie

Nederland staat bekend als waterland. Toch ervaren we de laatste jaren steeds vaker drogere lentes en zomers. Hierdoor kan er extra druk op de watervoorraden komen te staan. Water wordt gebruikt voor economische activiteiten, denk aan irrigatie door de landbouw, koeling in de industrie en de productie van goederen, en door huishoudens voor een glas water uit de kraan of om de planten te besproeien.

Vanaf de jaren negentig nam het drinkwatergebruik in Nederland af door waterbesparende technische ontwikkelingen in bijvoorbeeld wasmachines of industriële productieprocessen. Vanaf 2015 neemt het drinkwatergebruik echter weer toe door de toename in het aantal inwoners en de economische groei, maar ook door periodes met droogte.

Een goed beeld van het watergebruik is cruciaal om deze natuurlijke hulpbron duurzaam te gebruiken en beheren. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verzamelt jaarlijks gegevens over het watergebruik in Nederland.

CBS

Watergebruik in de land- en tuinbouw, 2001-2020
Winning en gebruik van water door de industrie, 1976-2020
Koelwatergebruik en warmtelozing door elektriciteitscentrales, 1981-2020
Waterwinning en watergebruik in Nederland, 1976-2020

RIVM  

Productie van drinkwater, 1950-2020

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.