Vernieuwd

De informatie in het Compendium voor de Leefomgeving wordt regelmatig geactualiseerd. Hieronder ziet u een overzicht van indicatoren waarvan de informatie recent is geactualiseerd.

Resultaat 11 t/m 20 van de 457

 1. Land- en tuinbouw: ruimtelijke spreiding, grondgebruik en aantal bedrijven, 1980-2021

  Indicator | 3 mei 2022

  In de periode 1980-2021 heeft er in de land- en tuinbouw een flinke schaalvergroting plaatsgevonden. Terwijl het aantal bedrijven met 64 procent afnam, nam de oppervlakte… meer

 2. Fauna van de duinen, 1990-2020

  Indicator | 11 mei 2022

  Populaties van veel kenmerkende diersoorten van de open duinen zijn achteruitgegaan sinds 1990. Dat komt door vergrassing en verstruiking van de duinen en doordat het aantal… meer

 3. Fauna van de heide, 1990-2020

  Indicator | 16 mei 2022

  Veel kenmerkende diersoorten van de heide zijn achteruitgegaan sinds 1990. … meer

 4. Energieprijzen voor enkele energiedragers, 2010-2021

  Indicator | 2 mei 2022

  De energieprijzen fluctueren en vertonen niet allemaal hetzelfde beeld. Na hoge prijzen in 2011 tot en met 2014 is de olieprijs weer gedaald. In 2018 was de prijs even gestegen,… meer

 5. Openheid landschap

  Indicator | 3 mei 2022

  De meest open gebieden zijn de grote wateren, het noordelijke zeeklei- en veengebied en de IJsselmeerpolders. De meeste gesloten en kleinschalige gebieden komen verspreid voor,… meer

 6. Omvang Milieudienstverlening en Voorbereiding tot recycling, 2000-2020

  Indicator | 26 april 2022

  Particuliere bedrijven op het gebied van de Milieudienstverlening en Voorbereiding tot recycling vormen samen de bedrijfstak Afvalbeheer. De netto omzet van deze bedrijfstak is… meer

 7. Fauna van zoet water en moeras, 1990-2020

  Indicator | 21 april 2022

  De diersoorten die voorkomen in zoet water en moeras zijn toegenomen sinds 1990, waarbij de trend de laatste twaalf jaar is gestabiliseerd. … meer

 8. Milieurekeningen: bijdragen van consumenten en producenten aan milieuthema's, 2020

  Indicator | 20 april 2022

  Bij de milieuthema's Klimaatverandering, Verzuring en Afvalbeheer leveren de producenten met 83 procent of meer de grootste bijdrage. … meer

 9. Bruto toegevoegde waarde en milieudruk door de industrie, 1995-2020

  Indicator | 20 april 2022

  Terwijl de bruto toegevoegde waarde van de industrie in de periode 1995-2020 is toegenomen met 57 procent, is de milieuvervuiling door de belangrijkste stoffen in de industrie… meer

 10. Meteorologische gegevens, 1990-2021

  Indicator | 20 april 2022

  In 2021 bedroeg de gemiddelde jaartemperatuur in De Bilt 10,5 graden Celsius. Daarmee was het jaar een halve graad warmer dan gemiddelde in de periode 1981-2010. De winter van… meer

Filters

Thema

Onderwerpen

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.