Vernieuwd

De informatie in het Compendium voor de Leefomgeving wordt regelmatig geactualiseerd. Hieronder ziet u een overzicht van indicatoren waarvan de informatie recent is geactualiseerd.

Resultaat 101 t/m 110 van de 457

 1. Belasting van het oppervlaktewater door consumenten, 1990-2019

  Indicator | 26 januari 2022

  De bijdrage aan de landelijke belasting van het oppervlaktewater door consumenten is laag, behalve voor lood. Het overgrote deel van de emissie naar riool wordt voor de nutriënten… meer

 2. Belasting van het oppervlaktewater door verkeer en vervoer, 1990-2019

  Indicator | 26 januari 2022

  Terwijl begin deze eeuw voor een aantal stoffen nog forse reducties te zien waren door specifieke maatregelen (met name bij scheepscoatings), is de belasting van het… meer

 3. Belasting van het oppervlaktewater door de industrie, 1990-2019

  Indicator | 26 januari 2022

  Tussen 1990 en 2000 nam de belasting van oppervlaktewater door de industrie nog flink af. Na 2000 zijn er nog slechts kleine veranderingen. In verhouding tot andere bronnen is de… meer

 4. Belasting van het oppervlaktewater door landbouw en natuur, 1990-2019

  Indicator | 26 januari 2022

  Voor de nutriënten stikstof en fosfor is de bijdrage vanuit de landbouw en de uit- en afspoeling vanuit landbouw- en natuurgronden in 2019 60 respectievelijk 62% van de landelijke… meer

 5. Belasting van het oppervlaktewater, 1990-2019

  Indicator | 2 februari 2022

  Ten opzichte van 2018 is de belasting van het oppervlaktewater met stikstof en fosfor gestegen met 14% respectievelijk 13%. Dat wordt voornamelijk veroorzaakt door meer neerslag,… meer

 6. Benzo[a]pyreen in lucht, 1990-2019

  Indicator | 6 april 2022

  De jaargemiddelde gemeten concentraties van benzo[a]pyreen (B[a]P) in de lucht liggen vanaf de vroege jaren negentig onder de Europese streefwaarde van 1 ng/m3. De gemeten… meer

 7. Stikstofdioxide in lucht, 1992-2020

  Indicator | 18 januari 2022

  De concentratie van stikstofdioxide (NO2) bleef in 2020 in Nederland op meetlocaties onder de Europese grenswaarde voor het jaargemiddelde (40 µg/m3). Dit geldt voor zowel het… meer

 8. Gezondheidsklachten binnenmilieu, 2019-2020

  Indicator | 13 januari 2022

  Zevenenvijftig procent van de milieugerelateerde gezondheidsklachten die in 2019 en 2020 bij GGD'en werden gemeld gaan over het binnenmilieu. Schimmels, vocht, plaagdieren en… meer

 9. Fauna van open natuurgebieden, 1990-2020

  Indicator | 3 januari 2022

  Sinds 1990 laten de diersoorten in de open natuurgebieden (hei en duin en extensief beheerde graslanden) een afname zien. De laatste twaalf jaar is de trend gemiddeld nog iets… meer

 10. Fauna van bos, 1990-2020

  Indicator | 21 december 2021

  De trend van kenmerkende soorten van bossen is gemiddeld stabiel sinds 1990. Tot 2001 was de trend nog significant dalend. Vanaf 2001 is de trend aan het stijgen. De laatste 12… meer

Filters

Thema

Onderwerpen

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.