Vernieuwd

De informatie in het Compendium voor de Leefomgeving wordt regelmatig geactualiseerd. Hieronder ziet u een overzicht van indicatoren waarvan de informatie recent is geactualiseerd.

Resultaat 21 t/m 30 van de 457

 1. Biologische landbouw: arealen en veestapels, 2011-2021

  Indicator | 20 april 2022

  In 2021 telt Nederland 76 duizend hectare biologische landbouwgrond. Dat is 4600 hectare meer als het jaar ervoor. Lag het percentage landbouwgrond waarop biologisch wordt geboerd… meer

 2. Milieurekeningen: methodologie

  Indicator | 14 april 2022

  De milieurekeningen brengen een koppeling tot stand tussen de nationale rekeningen van het CBS en de milieustatistieken. Doordat de milieucijfers in de milieurekeningen worden… meer

 3. Milieurekeningen: emissies en afval door de Nederlandse economie in 2020

  Indicator | 14 april 2022

  In 2020 legden producenten aanzienlijk meer druk op het milieu dan consumenten. … meer

 4. Milieurekeningen: bijdragen van economische activiteiten aan milieuthema's en bruto toegevoegde waarde, 2020

  Indicator | 14 april 2022

  De landbouw levert de grootste bijdrage aan de verzuring; de industrie en de energievoorziening dragen samen voor meer dan de helft bij aan het milieuthema Klimaatverandering. … meer

 5. Bevolkingsomvang en aantal huishoudens, 1980-2021

  Indicator | 13 april 2022

  Per 1 januari 2022 telde Nederlandse bevolking 17,6 miljoen inwoners. Het percentage jongeren neemt af, terwijl het percentage 65-plussers toeneemt. De levensverwachting van zowel… meer

 6. Milieudruk door consumptie, 1995-2020

  Indicator | 12 april 2022

  De totale Nederlandse consumptie door huishoudens en overheden is de afgelopen twee decennia gestaag gestegen. In het coronajaar 2020 daalde de consumptie licht (4%). Voor 2021… meer

 7. Windturbines op land en op zee, 1990- 2020

  Indicator | 6 april 2022

  Het aantal windturbines op land en in binnenwateren is gestegen van 323 in 1990 tot 2144 eind 2020. In 2020 nam het aantal op land toe, doordat het aantal nieuw gebouwde… meer

 8. Inzet visserijtechnieken Nederlandse kottersector, 2020

  Indicator | 6 april 2022

  Sinds 2000 wordt er binnen de kottervisserij substantieel minder gevist, met minder motorvermogen en met minder impact op het bodemleven. Dit komt door een afname van de vloot,… meer

 9. Criminaliteit; geweldsmisdrijven en woninginbraken, 2010- 2020

  Indicator | 29 maart 2022

  Het aandeel geweldsmisdrijven is in de periode 2010-2020 afgenomen van 7,0 per 1.000 inwoners tot 4,6 per 1.000 inwoners. Ook in absolute zin is het aantal geweldsmisdrijven… meer

 10. Luchtverontreiniging tijdens de jaarwisseling, 1994-2022

  Indicator | 29 maart 2022

  Tijdens de jaarwisseling veroorzaakt vuurwerk in korte tijd forse luchtverontreiniging met onder andere sterk verhoogde niveaus van fijnstof (PM10). Net als in andere jaren waren… meer

Filters

Thema

Onderwerpen

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.