Vernieuwd

De informatie in het Compendium voor de Leefomgeving wordt regelmatig geactualiseerd. Hieronder ziet u een overzicht van indicatoren waarvan de informatie recent is geactualiseerd.

Resultaat 31 t/m 40 van de 457

 1. Living Planet Index Nederland, 1990-2020

  Indicator | 28 maart 2022

  Sinds 1990 is de Nederlandse Living Planet Index (LPI) met iets meer dan 5% toegenomen. De laatste twaalf jaar daalt de trend enigszins. … meer

 2. Trend van boerenlandvogels, 1915-2020

  Indicator | 24 maart 2022

  Door veranderingen in de landbouw zijn kenmerkende broedvogels van het agrarische gebied sinds het begin van de 20e eeuw in Nederland aanzienlijk achteruitgegaan. … meer

 3. Fauna van het land, 1990-2020

  Indicator | 24 maart 2022

  De gemiddelde trend van terrestrische fauna is sinds 1990 met 18% achteruitgegaan. … meer

 4. Fauna van het agrarisch gebied, 1990-2020

  Indicator | 24 maart 2022

  Veel kenmerkende diersoorten van het agrarisch leefgebied nemen af. Vooral broedvogels en dagvlinders gaan achteruit. Bij de zoogdieren houdt het aantal vooruitgaande, stabiele en… meer

 5. Dagvlinders van graslanden, 1992-2020

  Indicator | 24 maart 2022

  Vanaf 1992 fluctueert de populatietrend van graslandvlinders; in de laatste twaalf jaar is er sprake van een matige afname. In de afgelopen eeuw zijn graslandvlinders gemiddeld… meer

 6. Nutriƫntenoverschotten in de landbouw, 1970-2020

  Indicator | 23 maart 2022

  Tussen 2006, het jaar waarin het nieuwe mestbeleid in werking trad, en 2020 is het overschot van stikstof in de landbouw met 20 procent gedaald. Al is er in de laatste tien jaar… meer

 7. Stroomschema voor stikstof en fosfor in de landbouw, 2020

  Indicator | 23 maart 2022

  Vooral via krachtvoer en kunstmest komen jaarlijks grote hoeveelheden stikstof en fosfor de landbouw binnen. De afvoer geschiedt via dierlijke en plantaardige producten. Jaarlijks… meer

 8. Stikstof- en fosfaatbalans voor landbouwgrond, 1990-2020

  Indicator | 23 maart 2022

  Het overschot naar de bodem per hectare landbouwgrond van stikstof is tussen 1990 en 2020 met 36 procent gedaald. In 2020 was het overschot hoger dan in 2019, door verschillende… meer

 9. Broeikasgasvoetafdruk Nederland, 2008-2020

  Indicator | 21 maart 2022

  De Nederlandse broeikasgasvoetafdruk was in 2020 13,0 ton CO2-equivalenten. Dit is ruim 3,2 ton per inwoner (bijna 20 procent) lager dan in 2019. In 2008 was de uitstoot van… meer

 10. Bijensterfte in Nederland, 2006- 2021

  Indicator | 18 maart 2022

  De wintersterfte onder honingbijen is in de periode 2006-2021 vrijwel altijd hoger geweest dan het Europees gemiddelde van 10 procent, met uitzondering van de jaren 2014, 2016 en… meer

Filters

Thema

Onderwerpen

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.