Vernieuwd

De informatie in het Compendium voor de Leefomgeving wordt regelmatig geactualiseerd. Hieronder ziet u een overzicht van indicatoren waarvan de informatie recent is geactualiseerd.

Resultaat 61 t/m 70 van de 457

 1. Dagvlinders van graslanden, 1992-2020

  Indicator | 24 maart 2022

  Vanaf 1992 fluctueert de populatietrend van graslandvlinders; in de laatste twaalf jaar is er sprake van een matige afname. In de afgelopen eeuw zijn graslandvlinders gemiddeld… meer

 2. Nutri├źntenoverschotten in de landbouw, 1970-2020

  Indicator | 23 maart 2022

  Tussen 2006, het jaar waarin het nieuwe mestbeleid in werking trad, en 2020 is het overschot van stikstof in de landbouw met 20 procent gedaald. Al is er in de laatste tien jaar… meer

 3. Stroomschema voor stikstof en fosfor in de landbouw, 2020

  Indicator | 23 maart 2022

  Vooral via krachtvoer en kunstmest komen jaarlijks grote hoeveelheden stikstof en fosfor de landbouw binnen. De afvoer geschiedt via dierlijke en plantaardige producten. Jaarlijks… meer

 4. Stikstof- en fosfaatbalans voor landbouwgrond, 1990-2020

  Indicator | 23 maart 2022

  Het overschot naar de bodem per hectare landbouwgrond van stikstof is tussen 1990 en 2020 met 36 procent gedaald. In 2020 was het overschot hoger dan in 2019, door verschillende… meer

 5. Broeikasgasvoetafdruk Nederland, 2008-2020

  Indicator | 21 maart 2022

  De Nederlandse broeikasgasvoetafdruk was in 2020 13,0 ton CO2-equivalenten. Dit is ruim 3,2 ton per inwoner (bijna 20 procent) lager dan in 2019. In 2008 was de uitstoot van… meer

 6. Bijensterfte in Nederland, 2006- 2021

  Indicator | 18 maart 2022

  De wintersterfte onder honingbijen is in de periode 2006-2021 vrijwel altijd hoger geweest dan het Europees gemiddelde van 10 procent, met uitzondering van de jaren 2014, 2016 en… meer

 7. Verkeersprestaties motorvoertuigen, 1990-2020

  Indicator | 17 maart 2022

  In 2020 werden er door motorvoertuigen, inclusief motor- en bromfietsen, 124 miljard voertuigkilometers afgelegd binnen Nederland. Dit is 12,9 procent minder dan in 2019. 92,6… meer

 8. Nabijheid levensmiddelenwinkels en bibliotheken, 2008- 2020

  Indicator | 21 maart 2022

  Nederlanders woonden in 2020 gemiddeld op 0,9 kilometer afstand van een supermarkt, gemeten over de autoweg. Overige winkels voor dagelijkse levensmiddelen (slager, bakker en… meer

 9. Gebruik stikstof en fosfaat uit dierlijke mest en benutting van de plaatsingsruimte, 2000-2020

  Indicator | 17 maart 2022

  Van de plaatsingsruimte voor fosfaat is in 2020 landelijk 77 procent benut; voor stikstof is de benuttingsgraad 92 procent. Het bemestingsniveau voor stikstof uit dierlijke mest… meer

 10. Vinddatum eerste kievitsei in Fryslân, 1901-2022

  Indicator | 17 maart 2022

  Het eerste kievitsei is de afgelopen honderd jaar steeds vroeger in het jaar gevonden. Klimaatverandering is hierbij een belangrijke factor. … meer

Filters

Thema

Onderwerpen

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.