Vernieuwd

De informatie in het Compendium voor de Leefomgeving wordt regelmatig geactualiseerd. Hieronder ziet u een overzicht van indicatoren waarvan de informatie recent is geactualiseerd.

Resultaat 61 t/m 70 van de 455

 1. Vermogens- en inkomensongelijkheid, 2011- 2020

  Indicator | 8 september 2022

  De vermogensongelijkheid tussen huishoudens varieert met name door bewegingen op de woningmarkt. In de periode 2011-2014 was sprake van een stijgende vermogensongelijkheid waarna… meer

 2. Afzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen, 2011-2020

  Indicator | 9 september 2022

  De afzet van gewasbeschermingsmiddelen is in 2020 toegenomen naar 9,8 miljoen kg werkzame stof. Dat is 7 procent meer dan een jaar eerder. … meer

 3. Voedsel met een duurzaamheidskeurmerk

  Indicator | 8 september 2022

  Het marktaandeel voedsel met een duurzaamheidskeurmerk was in 2020 14%. Het marktaandeel 'duurzaam' vlees steeg in de periode 2009- 2019 van ruim 1% naar 34%. … meer

 4. Vervoersprestatie openbaar vervoer, 2000-2020

  Indicator | 8 september 2022

  Het gebruik van de trein groeide tussen 2010 en 2019 met ongeveer 18%, van 17 miljard kilometer in 2010 tot 20,3 miljard kilometer in 2019. Deze groei geldt voor NS en regionale… meer

 5. Woningen in buisleidingstroken, 2000-2021

  Indicator | 8 september 2022

  Het aantal woningen binnen buisleidingstroken lag in de gehele periode 2000 - 2021 vrijwel constant rond de 240. In het laatste datajaar 2021 is de bebouwing in indicatieve tracĂ©s… meer

 6. Aanbod, gebruik en reistijdverlies hoofdwegennet, 2000-2021

  Indicator | 8 september 2022

  Tussen 2000 en 2021 is het rijkswegennet uitgebreid met 646 kilometer weglengte; dat is een toename van 13 procent. Feitelijk is de uitbreiding nog iets groter, omdat in dezelfde… meer

 7. Fietsgebruik, 2000- 2020

  Indicator | 8 september 2022

  Het aantal afgelegde fietskilometers is tussen 2000 en 2019 met 23% toegenomen. In 2019 werd ongeveer 16 miljard kilometer met de fiets afgelegd. Als gevolg van de COVID-19… meer

 8. Klanttevredenheid en sociale veiligheid openbaar vervoer, 2004-2021

  Indicator | 8 september 2022

  De klanttevredenheid en de sociale veiligheid in het openbaar zijn de laatste jaren toegenomen. De klanttevredenheid van NS verbeterde tot 2009, maar nam daarna enigszins af. Vanaf… meer

 9. Woningen in indicatieve zones hoogspanningslijnen, 2000- 2021

  Indicator | 8 september 2022

  Het aantal woningen in indicatieve zones langs bovengrondse hoogspanningslijnen waar mogelijk ruimtelijke beperkingen gelden is tussen 2000 en 2016 met 9.232 toegenomen. In de… meer

 10. Bouwen in het Natuurnetwerk Nederland (NNN), 2012- 2021

  Indicator | 8 september 2022

  Voor de analyse van woningbouw in natuurgebieden is gekeken naar het planologisch beschermde Natuurnetwerk Nederland (NNN). Hiervoor is gebruik gemaakt van de gegevens die de… meer

Filters

Thema

Onderwerpen

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.