Vernieuwd

De informatie in het Compendium voor de Leefomgeving wordt regelmatig geactualiseerd. Hieronder ziet u een overzicht van indicatoren waarvan de informatie recent is geactualiseerd.

Resultaat 61 t/m 70 van de 452

 1. Trend van libellen, 1850-2020

  Indicator | 30 december 2022

  De libellen namen sinds 1991 aanvankelijk flink toe, maar de laatste twaalf jaren is de trend stabiel. In de afgelopen eeuw zijn libellen eerst afgenomen, maar daarna sterk… meer

 2. Opbrengst van milieuheffingen, 2001-2021

  Indicator | 23 december 2022

  De opbrengsten van de meeste milieubestemmingsheffingen, heffingen waarvan de opbrengsten direct ten goede komen aan het milieu, zijn sinds de eeuwwisseling flink gestegen. In 2021… meer

 3. Belastingen op energie, 2001-2020

  Indicator | 23 december 2022

  De overheid incasseerde in 2020 14,2 miljard euro aan belastingen op energie. Het gaat hierbij om accijns, brandstofbelasting, regulerende energiebelasting en emissierechten.… meer

 4. Huishoudens en milieubelastingen, 2001-2021

  Indicator | 23 december 2022

  Het grootste deel van de milieubelastingen en -heffingen wordt geïnd bij huishoudens: in 2021 betaalden zij van elke geïncasseerde euro 61 eurocent. Milieubelastingen gaan naar… meer

 5. Opbrengsten van milieubelastingen, 2001-2020

  Indicator | 9 januari 2023

  In 2021 bedragen de opbrengsten van de milieubelastingen 23,2 miljard euro. Dit is 4,4 procent meer dan in 2020. In 2001 incasseerde de overheid 14,3 miljard euro aan… meer

 6. Opbrengst van belastingen op een milieugrondslag, 2001-2021

  Indicator | 23 december 2022

  De opbrengst van belastingen op een milieugrondslag is voor het grootste deel afkomstig van de energiebelasting. De energiebelasting is in 1996 ingevoerd. In 2021 ging het om een… meer

 7. Watervogels IJsselmeergebied, 1980-2021

  Indicator | 20 december 2022

  De ecologische omstandigheden voor vogels in het Natte hart van Nederland (IJsselmeer, Markermeer en de randmeren) zijn de afgelopen decennia flink veranderd. Deze verandering… meer

 8. Aantalsontwikkeling overwinterende watervogels, 1976-2021

  Indicator | 20 december 2022

  Doortrekkende en overwinterende watervogels in Nederland zijn sinds 1976 aanzienlijk toegenomen. Sinds het begin van deze eeuw is deze toename gestopt. … meer

 9. Internationaal belang Nederland voor watervogels

  Indicator | 19 december 2022

  Nederland is internationaal gezien een belangrijk gebied voor overwinterende en doortrekkende watervogels. … meer

 10. Benzeen in lucht, 1995-2020

  Indicator | 15 december 2022

  In 2020 bedroegen de gemeten jaargemiddelde benzeenconcentraties in Nederland 0,4 tot 1,1 µg/m³. Dat is ver onder de Europese grenswaarde van 5 µg/m³. De gemeten concentraties… meer

Filters

Thema

Onderwerpen

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.