Vernieuwd

De informatie in het Compendium voor de Leefomgeving wordt regelmatig geactualiseerd. Hieronder ziet u een overzicht van indicatoren waarvan de informatie recent is geactualiseerd.

Resultaat 61 t/m 70 van de 474

 1. Belasting van het oppervlaktewater door de industrie, 1990-2018

  Indicator | 8 oktober 2020

  Tussen 1990 en 2000 nam de belasting van oppervlaktewater door de industrie nog flink af. Na 2000 zijn er nog slechts kleine veranderingen. In verhouding tot andere bronnen is de… meer

 2. Belasting van het rioolstelsel, 1990-2018

  Indicator | 8 oktober 2020

  De trend in de belasting van het rioolstelsel via (afval)water wordt voor een groot deel bepaald door de lozing vanuit consumenten en zijn in de tijd redelijk stabiel. … meer

 3. Emissiereductiedoelstellingen water

  Indicator | 8 oktober 2020

  Al ongeveer vijftig jaar worden nationaal en internationaal afspraken gemaakt om de emissies van stoffen naar water te verminderen. Een overzicht van de belangrijkste afspraken,… meer

 4. Belasting van het oppervlaktewater door verkeer en vervoer, 1990-2018

  Indicator | 8 oktober 2020

  Terwijl begin deze eeuw voor een aantal stoffen nog forse reducties te zien waren door specifieke maatregelen (met name bij scheepscoatings), is de belasting van het… meer

 5. Belasting van het oppervlaktewater door landbouw en natuur, 1990-2018

  Indicator | 8 oktober 2020

  Voor de nutriĆ«nten stikstof en fosfor is de bijdrage vanuit de landbouw en de uit- en afspoeling vanuit landbouw- en natuurgronden in 2018 54 respectievelijk 60 procent van de… meer

 6. Belasting van en emissies naar water: begrippen en definities

  Indicator | 8 oktober 2020

  Uitleg van de begrippen 'emissie' en 'belasting'. Emissies zijn de vrachten verontreiniging die uit een bron vrijkomen. De belasting is de vervuiling die daadwerkelijk het… meer

 7. Atmosferische depositie op binnenwater en op het rioolstelsel, 1990-2018

  Indicator | 8 oktober 2020

  De atmosferische depositie is voor veel stoffen een belangrijke bron voor de belasting van het oppervlaktewater en het rioolstelsel. Bij de metalen cadmium, , zink, koper en lood… meer

 8. Belasting oppervlaktewater door gebruik van enkele gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw, 2005-2018

  Indicator | 8 oktober 2020

  De belasting van het oppervlaktewater door emissies vanuit landbouwkundig gebruik is in 2018 niet opnieuw berekend. De cijfers zijn gelijk gehouden aan die van 2015. De belasting… meer

 9. Belasting van het oppervlaktewater met vermestende stoffen, 1990-2018

  Indicator | 8 oktober 2020

  In 2018 is de belasting van het oppervlaktewater door stikstof- en fosforverbindingen met 17% respectievelijk 21% gedaald ten opzichte van 2017. Dit komt voornamelijk doordat de… meer

 10. Impact rioolwaterzuivering op de belasting van het oppervlaktewater, 2018

  Indicator | 8 oktober 2020

  Zonder rioolwaterzuivering zou de belasting van het oppervlaktewater voor de meeste stoffen aanzienlijk hoger zijn. … meer

Filters

Thema

Onderwerpen

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.