Vernieuwd

De informatie in het Compendium voor de Leefomgeving wordt regelmatig geactualiseerd. Hieronder ziet u een overzicht van indicatoren waarvan de informatie recent is geactualiseerd.

Resultaat 71 t/m 80 van de 457

 1. Belasting van het oppervlaktewater vanuit riolering en rioolwaterzuivering, 1990-2019

  Indicator | 26 januari 2022

  Ondanks een verminderde lozing door allerlei maatregelen, levert de overdracht vanuit het compartiment riolering en waterzuivering voor de meeste stoffen in 2019 nog steeds een… meer

 2. Atmosferische depositie op binnenwater en op het rioolstelsel, 1990-2019

  Indicator | 26 januari 2022

  De atmosferische depositie is voor veel stoffen een belangrijke bron voor de belasting van het oppervlaktewater en het rioolstelsel. Bij de metalen zink, koper en lood is de… meer

 3. Belasting van het oppervlaktewater met vermestende stoffen, 1990-2019

  Indicator | 26 januari 2022

  In 2019 is de belasting van het oppervlaktewater door stikstof- en fosforverbindingen met 14% respectievelijk 13% gestegen ten opzichte van 2018. Dit komt vooral doordat de uit- en… meer

 4. Belasting van het oppervlaktewater naar herkomst, 2019

  Indicator | 26 januari 2022

  De uit- en afspoeling vanuit het landelijk gebied speelt een bepalende rol bij de belasting van het oppervlaktewater met nutriënten en zware metalen. Via de… meer

 5. Belasting van het oppervlaktewater door consumenten, 1990-2019

  Indicator | 26 januari 2022

  De bijdrage aan de landelijke belasting van het oppervlaktewater door consumenten is laag, behalve voor lood. Het overgrote deel van de emissie naar riool wordt voor de nutriënten… meer

 6. Belasting van het oppervlaktewater door verkeer en vervoer, 1990-2019

  Indicator | 26 januari 2022

  Terwijl begin deze eeuw voor een aantal stoffen nog forse reducties te zien waren door specifieke maatregelen (met name bij scheepscoatings), is de belasting van het… meer

 7. Belasting van het oppervlaktewater door de industrie, 1990-2019

  Indicator | 26 januari 2022

  Tussen 1990 en 2000 nam de belasting van oppervlaktewater door de industrie nog flink af. Na 2000 zijn er nog slechts kleine veranderingen. In verhouding tot andere bronnen is de… meer

 8. Belasting van het oppervlaktewater door landbouw en natuur, 1990-2019

  Indicator | 26 januari 2022

  Voor de nutriënten stikstof en fosfor is de bijdrage vanuit de landbouw en de uit- en afspoeling vanuit landbouw- en natuurgronden in 2019 60 respectievelijk 62% van de landelijke… meer

 9. Belasting van het oppervlaktewater, 1990-2019

  Indicator | 2 februari 2022

  Ten opzichte van 2018 is de belasting van het oppervlaktewater met stikstof en fosfor gestegen met 14% respectievelijk 13%. Dat wordt voornamelijk veroorzaakt door meer neerslag,… meer

 10. Benzo[a]pyreen in lucht, 1990-2019

  Indicator | 6 april 2022

  De jaargemiddelde gemeten concentraties van benzo[a]pyreen (B[a]P) in de lucht liggen vanaf de vroege jaren negentig onder de Europese streefwaarde van 1 ng/m3. De gemeten… meer

Filters

Thema

Onderwerpen

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.