Vernieuwd

De informatie in het Compendium voor de Leefomgeving wordt regelmatig geactualiseerd. Hieronder ziet u een overzicht van indicatoren waarvan de informatie recent is geactualiseerd.

Resultaat 81 t/m 90 van de 457

 1. Stikstofdioxide in lucht, 1992-2020

  Indicator | 18 januari 2022

  De concentratie van stikstofdioxide (NO2) bleef in 2020 in Nederland op meetlocaties onder de Europese grenswaarde voor het jaargemiddelde (40 µg/m3). Dit geldt voor zowel het… meer

 2. Gezondheidsklachten binnenmilieu, 2019-2020

  Indicator | 13 januari 2022

  Zevenenvijftig procent van de milieugerelateerde gezondheidsklachten die in 2019 en 2020 bij GGD'en werden gemeld gaan over het binnenmilieu. Schimmels, vocht, plaagdieren en… meer

 3. Trend van zoogdieren, 1990-2020

  Indicator | 21 december 2021

  Zoogdieren zijn als groep gemiddeld toegenomen sinds 1990. De toename vlakt in recente jaren wel af. … meer

 4. Fauna van open natuurgebieden, 1990-2020

  Indicator | 3 januari 2022

  Sinds 1990 laten de diersoorten in de open natuurgebieden (hei en duin en extensief beheerde graslanden) een afname zien. De laatste twaalf jaar is de trend gemiddeld nog iets… meer

 5. Fauna van bos, 1990-2020

  Indicator | 21 december 2021

  De trend van kenmerkende soorten van bossen is gemiddeld stabiel sinds 1990. Tot 2001 was de trend nog significant dalend. Vanaf 2001 is de trend aan het stijgen. De laatste 12… meer

 6. Luchtvaartnetwerk van Schiphol, 2004-2020

  Indicator | 15 december 2021

  Door de COVID-19 pandemie daalde de netwerkkwaliteit van Schiphol in 2020 zeer sterk: de verschillende maten van connectiviteit voor Schiphol namen af met 54 tot 83 procent. In… meer

 7. Ontwikkeling woningen in beperkingengebieden Luchthavenindelingbesluit Schiphol, 2004-2020

  Indicator | 15 december 2021

  Rond Schiphol gelden restricties voor woningbouw. Het Luchthavenindelingbesluit Schiphol geeft met gebieden aan waar welke restricties gelden. In de gebieden met de grootste… meer

 8. Geluidhinder Schiphol, 2004- 2020

  Indicator | 15 december 2021

  Door de corona-pandemie nam het aantal vluchten op Schiphol met bijna de helft af. Daardoor nam de berekende ernstige hinder af met 65% en de ernstige slaapverstoring met 57% ten… meer

 9. Geluidhinder en woningbouw rond regionale luchthavens, 2010- 2020

  Indicator | 15 december 2021

  Door de ongekende terugval van het aantal passagiersvluchten was de ernstige hinder in 2020 bij alle regionale luchthavens van nationale betekenis lager dan in 2018. Maar de afname… meer

 10. Areaal mossel- en oesterbanken in de Waddenzee, 1995- 2021

  Indicator | 6 december 2021

  Begin jaren negentig van de vorige eeuw waren er nagenoeg geen mosselbanken meer in de Waddenzee aanwezig. In ongeveer tien jaar tijd is het areaal mosselbanken op droogvallende… meer

Filters

Thema

Onderwerpen

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.