Vernieuwd

De informatie in het Compendium voor de Leefomgeving wordt regelmatig geactualiseerd. Hieronder ziet u een overzicht van indicatoren waarvan de informatie recent is geactualiseerd.

Resultaat 201 t/m 225 van de 466

 1. Werken binnen bestaand bebouwd gebied, 2000- 2018

  Indicator | 1 oktober 2020

  Uitbreiding van bedrijfsvestigingen vindt vooral plaats binnen het bestaand bebouwd gebied van 2000. Ongeveer driekwart van de uitbreiding van de bedrijfsvestigingen sinds 2000… meer

 2. Wonen binnen bestaand bebouwd gebied, 2000- 2019

  Indicator | 1 oktober 2020

  De uitbreiding van de woningvoorraad in Nederland vond sinds 2007 voor meer dan de helft plaats binnen de grenzen van het bestaand bebouwd gebied van 2000. In de meest recente… meer

 3. Belang van lopen als verplaatsing toegenomen

  Indicator | 1 oktober 2020

  In 2017 maakten Nederlanders bijna 2,6 miljard verplaatsingen te voet. Ze legden zo bijna 3,9 miljard km af. Het aantal afgelegde kilometers te voet is tussen 2010 en 2017 met 4,1%… meer

 4. Kans op een Elfstedentocht, 1901- 2020

  Indicator | 1 oktober 2020

  Sinds het begin van de vorige eeuw zijn de winters in Nederland warmer geworden. Zo is het aantal ijsdagen, dat zijn dagen met een maximum dagtemperatuur onder nul, afgenomen van… meer

 5. Zeespiegelstijging langs de Nederlandse kust en mondiaal, 1890-2018

  Indicator | 6 oktober 2020

  De zeespiegel langs de Nederlandse kust is in 129 jaar gelijkmatig gestegen met circa 24 cm, ofwel een toename met 1,9 mm per jaar. Dit blijkt uit de analyse van zes meetstations… meer

 6. Punctualiteit van de trein, 2015-2019

  Indicator | 29 september 2020

  Punctualiteit moet gezien worden als indicator voor de kwaliteit van de dienstverlening aan de klant; hier de treinreiziger De reizigerspunctualiteit (het percentage van de… meer

 7. Multimodale verplaatsingen, 2010-2018

  Indicator | 29 september 2020

  Een multimodale verplaatsing is een verplaatsing met ten minste twee verschillende vervoerwijzen. Het aandeel multimodale verplaatsingen bedraagt in 2017 ongeveer 3% van alle… meer

 8. Bereikbaarheid arbeidsplaatsen per auto en openbaar vervoer/fiets, 2020

  Indicator | 29 september 2020

  Het verschil in bereikbaarheid van arbeidsplaatsen per auto en per openbaar vervoer/fiets in Nederland is groot. Gemiddeld is de bereikbaarheid per openbaar vervoer/fiets in de… meer

 9. Toegevoegde waarde zeehaven gerelateerde activiteiten, 2002- 2017

  Indicator | 29 september 2020

  Tussen 2002 en 2008 steeg de toegevoegde waarde van zeehavengerelateerde activiteiten constant, maar in 2009 daalde die als gevolg van de economische crisis. Tussen 2009 en 2012… meer

 10. Openbaar vervoer-, auto- en multimodale ontsluiting woongebieden, 1996-2018

  Indicator | 29 september 2020

  Het totaal aantal inwoners in Nederland is tussen 1996 en 2018 met 11% toegenomen. Het aantal inwoners is in deze periode relatief het sterkst gestegen nabij autosnelweglocaties en… meer

 11. Vervoersprestatie openbaar vervoer, 2000-2018

  Indicator | 29 september 2020

  Het gebruik van de trein groeide tussen 2010 en 2018 met ongeveer 14%, van 17 miljard reizigerskilometers in 2010 tot 19,6 miljard reizigerskilometers in 2018. Deze groei geldt… meer

 12. Ontwikkeling aantal multimodale vervoersknooppunten, 1996-2018

  Indicator | 29 september 2020

  Het aantal multimodale vervoersknooppunten (stations en/of metro/sneltramhaltes nabij autosnelwegafritten) is in de periode 1996-2018 landelijk met 18 procent toegenomen (van 130… meer

 13. Fietsgebruik, 2000- 2017

  Indicator | 18 februari 2021

  Het aantal fietskilometers is de afgelopen 17 jaar met 18 procent toegenomen. In 2017 werd ongeveer 15,3 miljard kilometer met de fiets afgelegd. Het gebruik van de elektrische… meer

 14. Openbaarvervoer-, auto- en multimodale ontsluiting werkgebieden, 1996-2018

  Indicator | 29 september 2020

  Het totaal aantal arbeidsplaatsen in Nederland is tussen 1996 en 2018 met een derde toegenomen. Het aantal arbeidsplaatsen is relatief het meest gestegen op autosnelweglocaties en… meer

 15. Aanbod, gebruik en reistijdverlies hoofdwegennet, 2000-2018

  Indicator | 29 september 2020

  Tussen 2000 en 2018 is het rijkswegennet uitgebreid met 497 kilometer weglengte; dat is een toename van 10 procent. Feitelijk is de uitbreiding nog iets groter, omdat in dezelfde… meer

 16. Nabijheid wonen en werken, 1996-2018

  Indicator | 29 september 2020

  De regionale verschillen in onderlinge nabijheid van wonen en werken zijn groot. In Zuid-Holland heeft een inwoner zes tot zeven keer zo veel banen binnen een voor hem/haar… meer

 17. Toepassing van de Ladder voor duurzame verstedelijking, 2020

  Indicator | 29 september 2020

  De ladder voor duurzame verstedelijking is in 2012 ingevoerd om de planning van het stedelijke ruimtegebruik efficiĆ«nter te maken. In 2017 is de Ladder voor duurzame… meer

 18. Openheid van werelderfgoederen, 2019

  Indicator | 29 september 2020

  Werelderfgoederen zijn door het Rijk ruimtelijk beschermd, waarbij ontwikkelingen in deze gebieden mogelijk zijn mits deze de uitzonderlijke universele waarde verbonden… meer

 19. Aantal verkeersdoden en ernstige verkeersgewonden, 2000-2018

  Indicator | 17 september 2020

  In 2019 vielen er 661 doden in het verkeer, 2,5% minder dan in 2018. Vergeleken met 2000 was het aantal verkeersdoden in 2018 echter 44% lager. De daling vond voornamelijk plaats… meer

 20. Verschuiving naar een meer plantaardig eetpatroon

  Indicator | 30 september 2020

  Tot op heden is er vrijwel geen verschuiving waarneembaar naar een meer plantaardig eetpatroon in Nederland. De verhouding dierlijke/plantaardige eiwitten in het Nederlandse dieet… meer

 21. Samenvattend overzicht van beleidsrelevante natuurindicatoren voor provincies en Rijk

  Indicator | 11 september 2020

  Toestand van de biodiversiteit niet zo goed als beoogd, tekenen van herstel zichtbaar voor enkele ecosystemen en soorten. … meer

 22. Voedselverspilling

  Indicator | 15 september 2020

  Voedselverspilling bij consumenten thuis nam met bijna 30% af in de periode 2010-2019. In de periode 2009-2017 is de voedselverspilling in de hele keten ongeveer constant gebleven.… meer

 23. Risico voor het waterleven door gewasbeschermingsmiddelen 2012-2016

  Indicator | 2 september 2020

  De overheid heeft in de nota Gezonde Groei, Duurzame Oogst beleid geformuleerd voor duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Conform de EU-Richtlijn duurzaam gebruik… meer

 24. Straling in de woning, 1930-2012

  Indicator | 27 augustus 2020

  De radonconcentratie in Nederlandse woningen, gebouwd tussen 1930 en 2012, bedraagt gemiddeld 15,6 Bq/m3. De concentratie van vervalproducten van thoron is gemiddeld 0,64 Bq/m3.… meer

 25. Radioactieve stoffen: emissies door Nederlandse kerncentrales, 1980-2019

  Indicator | 24 augustus 2020

  Over het geheel genomen zijn de emissies door de Nederlandse kerncentrales sinds 1980 gedaald. Dit komt door betere zuiveringstechnieken en door het sluiten van kerncentrale… meer

Filters

Thema

Onderwerpen

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.