Vernieuwd

De informatie in het Compendium voor de Leefomgeving wordt regelmatig geactualiseerd. Hieronder ziet u een overzicht van indicatoren waarvan de informatie recent is geactualiseerd.

Resultaat 91 t/m 100 van de 457

 1. Wetlands van de Conventie van Ramsar, per 2021

  Indicator | 7 februari 2022

  Een waterrijk land als Nederland heeft ten opzichte van andere Europese landen in de Europese Unie (EU) de op twee na grootste oppervlakte aan wetlands. … meer

 2. Milieudruk lucht in relatie tot economische groei, 1990- 2020

  Indicator | 9 februari 2022

  In Nederland is de milieudruk door de uitstoot van stoffen naar de lucht de laatste decennia steeds verder afgenomen, terwijl de economie groeide. Het beleid heeft hier een… meer

 3. Emissies broeikasgassen, 1990-2020

  Indicator | 9 februari 2022

  De emissies van broeikasgassen zijn tussen 1990 en 2020 gedaald: in 2020 waren de emissies 25,5% lager dan in 1990. Tot 2017 vond deze daling voor het overgrote deel plaats bij de… meer

 4. Emissies naar riool door gebruik van geneesmiddelen 1995- 2019

  Indicator | 26 januari 2022

  Door toenemend gebruik van geneesmiddelen neemt de emissie van geneesmiddelen op het riool langzaam toe. De toename houdt verband met de vergrijzing en de bevolkingsaanwas. … meer

 5. Belasting van het rioolstelsel, 1990-2019

  Indicator | 26 januari 2022

  De trend in de belasting van het rioolstelsel via (afval)water wordt voor een groot deel bepaald door de lozing vanuit consumenten en is in de tijd redelijk stabiel. … meer

 6. Belasting oppervlaktewater door gebruik van enkele gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw, 2005-2019

  Indicator | 26 januari 2022

  De belasting van het oppervlaktewater door emissies vanuit landbouwkundig gebruik is voor 2019 niet opnieuw berekend. De cijfers zijn gelijk gehouden aan die van 2018. De trend in… meer

 7. Belasting van het oppervlaktewater vanuit riolering en rioolwaterzuivering, 1990-2019

  Indicator | 26 januari 2022

  Ondanks een verminderde lozing door allerlei maatregelen, levert de overdracht vanuit het compartiment riolering en waterzuivering voor de meeste stoffen in 2019 nog steeds een… meer

 8. Atmosferische depositie op binnenwater en op het rioolstelsel, 1990-2019

  Indicator | 26 januari 2022

  De atmosferische depositie is voor veel stoffen een belangrijke bron voor de belasting van het oppervlaktewater en het rioolstelsel. Bij de metalen zink, koper en lood is de… meer

 9. Belasting van het oppervlaktewater met vermestende stoffen, 1990-2019

  Indicator | 26 januari 2022

  In 2019 is de belasting van het oppervlaktewater door stikstof- en fosforverbindingen met 14% respectievelijk 13% gestegen ten opzichte van 2018. Dit komt vooral doordat de uit- en… meer

 10. Belasting van het oppervlaktewater naar herkomst, 2019

  Indicator | 26 januari 2022

  De uit- en afspoeling vanuit het landelijk gebied speelt een bepalende rol bij de belasting van het oppervlaktewater met nutriĆ«nten en zware metalen. Via de… meer

Filters

Thema

Onderwerpen

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.