Vernieuwd

De informatie in het Compendium voor de Leefomgeving wordt regelmatig geactualiseerd. Hieronder ziet u een overzicht van indicatoren waarvan de informatie recent is geactualiseerd.

Resultaat 226 t/m 250 van de 457

 1. Ammoniakemissie door de land- en tuinbouw, 1990-2018

  Indicator | 8 oktober 2020

  In de periode 1990-2018 is de berekende emissie van ammoniak door de land- en tuinbouw met 66% afgenomen; in de periode tot 2000 was de afname sterker dan in de periode daarna.… meer

 2. Zelfvoorzieningsgraad veevoer en mestafzet voor Nederlandse varkenshouderij

  Indicator | 8 oktober 2020

  In 2017 en 2018 werd bijna 40 procent van de varkensmest (uitgedrukt in fosfaat) geĆ«xporteerd naar Duitsland, Frankrijk en BelgiĆ« waar ook veel voergraan vandaan komt. Deze… meer

 3. Emissiereductiedoelstellingen water

  Indicator | 8 oktober 2020

  Al ongeveer vijftig jaar worden nationaal en internationaal afspraken gemaakt om de emissies van stoffen naar water te verminderen. Een overzicht van de belangrijkste afspraken,… meer

 4. Belasting van en emissies naar water: begrippen en definities

  Indicator | 8 oktober 2020

  Uitleg van de begrippen 'emissie' en 'belasting'. Emissies zijn de vrachten verontreiniging die uit een bron vrijkomen. De belasting is de vervuiling die daadwerkelijk het… meer

 5. Opgesteld vermogen zonnestroom, 2018-2019

  Indicator | 7 oktober 2020

  In 2019 is het opgestelde vermogen van zonnepanelen 6.874 megawatt. Dit blijkt uit de voorlopige cijfers van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek. Zonneparken op land dragen… meer

 6. Ruimtelijke ontwikkelingen in reserveringsgebieden 'Ruimte voor de Rivier', 2000- 2019

  Indicator | 6 oktober 2020

  In de reserveringsgebieden in het kader van de PKB Ruimte voor de Rivier is het aantal nieuwe woningen in de periode 2000-2019 buiten bestaand bebouwd gebied met 41 woningen… meer

 7. Ruimtelijke ontwikkelingen in het rivierbed van grote rivieren, 2000- 2019

  Indicator | 6 oktober 2020

  In de periode 2000 - 2019 is in het rivierbed van Rijn en Maas het aantal nieuwe woningen gebouwd buiten het bebouwde gebied toegenomen van 3405 in 2000 tot 9105 in 2019. Het… meer

 8. Onderhoudsstaat van beschermde rijksmonumenten, 2017- 2018

  Indicator | 26 januari 2022

  Tot eind 2018 zijn er bijna 70.000 gebouwde beschermde rijksmonumenten aangewezen. Voor ca. 25.000 daarvan (bestaande uit bijna 33.000 objecten hebben provincies in 2017/2018 een… meer

 9. Klanttevredenheid en sociale veiligheid openbaar vervoer, 2004-2018

  Indicator | 5 oktober 2020

  De klanttevredenheid en de sociale veiligheid in het openbaar zijn de laatste jaren toegenomen. De klanttevredenheid van NS verbeterde tot 2009, maar nam daarna enigszins af. Vanaf… meer

 10. Werken binnen bestaand bebouwd gebied, 2000- 2018

  Indicator | 1 oktober 2020

  Uitbreiding van bedrijfsvestigingen vindt vooral plaats binnen het bestaand bebouwd gebied van 2000. Ongeveer driekwart van de uitbreiding van de bedrijfsvestigingen sinds 2000… meer

 11. Wonen binnen bestaand bebouwd gebied, 2000- 2019

  Indicator | 1 oktober 2020

  De uitbreiding van de woningvoorraad in Nederland vond sinds 2007 voor meer dan de helft plaats binnen de grenzen van het bestaand bebouwd gebied van 2000. In de meest recente… meer

 12. Belang van lopen als verplaatsing toegenomen

  Indicator | 1 oktober 2020

  In 2017 maakten Nederlanders bijna 2,6 miljard verplaatsingen te voet. Ze legden zo bijna 3,9 miljard km af. Het aantal afgelegde kilometers te voet is tussen 2010 en 2017 met 4,1%… meer

 13. Kans op een Elfstedentocht, 1901- 2020

  Indicator | 1 oktober 2020

  Sinds het begin van de vorige eeuw zijn de winters in Nederland warmer geworden. Zo is het aantal ijsdagen, dat zijn dagen met een maximum dagtemperatuur onder nul, afgenomen van… meer

 14. Zeespiegelstijging langs de Nederlandse kust en mondiaal, 1890-2018

  Indicator | 6 oktober 2020

  De zeespiegel langs de Nederlandse kust is in 129 jaar gelijkmatig gestegen met circa 24 cm, ofwel een toename met 1,9 mm per jaar. Dit blijkt uit de analyse van zes meetstations… meer

 15. Punctualiteit van de trein, 2015-2019

  Indicator | 29 september 2020

  Punctualiteit moet gezien worden als indicator voor de kwaliteit van de dienstverlening aan de klant; hier de treinreiziger De reizigerspunctualiteit (het percentage van de… meer

 16. Multimodale verplaatsingen, 2010-2018

  Indicator | 29 september 2020

  Een multimodale verplaatsing is een verplaatsing met ten minste twee verschillende vervoerwijzen. Het aandeel multimodale verplaatsingen bedraagt in 2017 ongeveer 3% van alle… meer

 17. Bereikbaarheid arbeidsplaatsen per auto en openbaar vervoer/fiets, 2020

  Indicator | 29 september 2020

  Het verschil in bereikbaarheid van arbeidsplaatsen per auto en per openbaar vervoer/fiets in Nederland is groot. Gemiddeld is de bereikbaarheid per openbaar vervoer/fiets in de… meer

 18. Toegevoegde waarde zeehaven gerelateerde activiteiten, 2002- 2017

  Indicator | 29 september 2020

  Tussen 2002 en 2008 steeg de toegevoegde waarde van zeehavengerelateerde activiteiten constant, maar in 2009 daalde die als gevolg van de economische crisis. Tussen 2009 en 2012… meer

 19. Openbaar vervoer-, auto- en multimodale ontsluiting woongebieden, 1996-2018

  Indicator | 29 september 2020

  Het totaal aantal inwoners in Nederland is tussen 1996 en 2018 met 11% toegenomen. Het aantal inwoners is in deze periode relatief het sterkst gestegen nabij autosnelweglocaties en… meer

 20. Vervoersprestatie openbaar vervoer, 2000-2018

  Indicator | 29 september 2020

  Het gebruik van de trein groeide tussen 2010 en 2018 met ongeveer 14%, van 17 miljard reizigerskilometers in 2010 tot 19,6 miljard reizigerskilometers in 2018. Deze groei geldt… meer

 21. Ontwikkeling aantal multimodale vervoersknooppunten, 1996-2018

  Indicator | 29 september 2020

  Het aantal multimodale vervoersknooppunten (stations en/of metro/sneltramhaltes nabij autosnelwegafritten) is in de periode 1996-2018 landelijk met 18 procent toegenomen (van 130… meer

 22. Fietsgebruik, 2000- 2017

  Indicator | 18 februari 2021

  Het aantal fietskilometers is de afgelopen 17 jaar met 18 procent toegenomen. In 2017 werd ongeveer 15,3 miljard kilometer met de fiets afgelegd. Het gebruik van de elektrische… meer

 23. Openbaarvervoer-, auto- en multimodale ontsluiting werkgebieden, 1996-2018

  Indicator | 29 september 2020

  Het totaal aantal arbeidsplaatsen in Nederland is tussen 1996 en 2018 met een derde toegenomen. Het aantal arbeidsplaatsen is relatief het meest gestegen op autosnelweglocaties en… meer

 24. Aanbod, gebruik en reistijdverlies hoofdwegennet, 2000-2018

  Indicator | 29 september 2020

  Tussen 2000 en 2018 is het rijkswegennet uitgebreid met 497 kilometer weglengte; dat is een toename van 10 procent. Feitelijk is de uitbreiding nog iets groter, omdat in dezelfde… meer

 25. Nabijheid wonen en werken, 1996-2018

  Indicator | 29 september 2020

  De regionale verschillen in onderlinge nabijheid van wonen en werken zijn groot. In Zuid-Holland heeft een inwoner zes tot zeven keer zo veel banen binnen een voor hem/haar… meer

Filters

Thema

Onderwerpen

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.