Waar komen de gegevens vandaan?

CBS, PBL, RIVM en Wageningen UR ontsluiten in het Compendium zowel gegevens die zij zelf beheren, als gegevens die beschikbaar gesteld worden door andere partijen. De Wageningen UR bijdrage wordt gecoördineerd door de WOT Natuur en Milieu (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu ) en komt vooral van Wageningen Environmental Research, Wageningen Economic Research en het Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies (IMARES). Andere betrokkenen zijn onder meer Rijkswaterstaat Waterdienst, SenterNovem, Particuliere Gegevensbeherende Organisaties en hun overkoepelende organisatie Stichting voor Veld-Onderzoek Flora en Fauna (VOFF) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (medefinancier Natuurstatistieken CBS).

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.