Waarom zijn sommige indicatoren afgesloten?

Er zijn twee situaties die kunnen leiden tot het afsluiten van een indicator. Ten eerste kan deze minder relevant zijn geworden. Een voorbeeld is de voortgang van beleid dat niet meer wordt uitgevoerd.
Een tweede situatie is gebrek aan gegevens. Om indicatoren actueel te kunnen houden moeten er gegevens voor worden verzameld via meetnetten, enquêtes of onderzoek. Soms worden deze gegevens niet meer verzameld omdat ze minder relevant zijn geworden of door gebrek aan financiële middelen. In het Compendium blijft de indicator dan nog wel in het archief staan maar met de vermelding dat er geen actuele versie meer is.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.