Wat is de doelstelling van het Compendium?

De doelstelling van het Compendium voor de Leefomgeving is het beschikbaar maken van wetenschappelijk onderbouwde feiten en cijfers ter ondersteuning van de maatschappelijke discussie en keuzes op het gebied van milieu, natuur en ruimte.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.