Wat is het Compendium voor de Leefomgeving?

Het Compendium voor de Leefomgeving is een website met feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte in Nederland. Het is een uitgave van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Wageningen Universiteit en Researchcentrum (Wageningen UR). Het Compendium voor de Leefomgeving  is zowel bedoeld voor deskundigen als voor geïnteresseerde burgers.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.