Welke informatie staat in het Compendium voor de Leefomgeving?

Het Compendium voor de leefomgeving brengt de actuele kwaliteit in beeld van het milieu, natuur en ruimte in Nederland, gekoppeld aan het overheidsbeleid op dat gebied. De onderwerpen lopen uiteen van afvalproblematiek tot klimaatverandering en van bereikbaarheid tot biodiversiteit. Het schaalniveau van de informatie is veelal nationaal. In enkele gevallen ook sub- of supranationaal, als dit een meerwaarde heeft voor besluitvorming op nationaal niveau.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.