Wie maakt het Compendium voor de Leefomgeving?

Het Compendium voor de Leefomgeving is een uitgave het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Wageningen Universiteit en Researchcentrum (Wageningen UR). Een drietal redactieteams (ruimte, milieu en natuur) zorgen samen met een groot aantal inhoudelijk deskundigen binnen en buiten de genoemde organisaties voor de actualisatie van de webpagina’s. De redacties worden ondersteund door een projectteam en een Stuurgroep, waarin het management vertegenwoordigd is van de vier partijen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.