Zijn de cijferdata gebruikt voor de kaarten en grafieken beschikbaar?

Nagenoeg alle grafieken die in het Compendium te vinden zijn, zijn voorzien van cijferdata in de vorm van een Microsoft Excel bestand. Vaak wordt er zelfs nog uitgebreidere data beschikbaar gesteld via deze bestanden. Voor kaarten is dit niet het geval omdat het hier om veel grotere bestanden gaat. Data van kaarten kan echter opgevraagd worden bij de redactie via info@pbl.nl. De download-link voor de data bevindt zich, in de vorm van een tabje, aan de rechteronderzijde van een figuur.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.