Compendium voor de Leefomgeving
602 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Biodiversiteit

Biodiversiteit staat voor biologische diversiteit en omvat de totale verscheidenheid van alle levende planten en dieren op aarde. Biodiversiteit betreft zowel de variatie in soorten, als ook de erfelijke variatie binnen soorten en de variatie aan levensgemeenschappen of ecosystemen. Zowel bedreiging, bescherming en herstel van biodiversiteit zijn de onderwerpen van dit thema.

 

Recent vernieuwd

Trend fauna in natuurgebieden op land provincies, 1990-2015

Indicator | 7 december 2017

Diersoorten die kenmerkend zijn voor terrestrische natuurgebieden zijn sinds 1990 in de meeste provincies afgenomen. Zo namen diersoorten van heide en open duin gemiddeld af, terwijl... meer

Areaal ecosysteemkwaliteit landnatuur provincies, 2000-2012

Indicator | 7 december 2017

Dertig procent van de oppervlakte landnatuur heeft een (vrij) hoge ecosysteemkwaliteit afgemeten aan het voorkomen van kwalificerende soorten. De oppervlakte landnatuur met een hoog... meer

Biologische kwaliteit KRW provincies, 2015

Indicator | 7 december 2017

De meeste waterlichamen voldoen niet aan de gewenste biologische kwaliteit volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW) systematiek.

Trends broedvogels Bijlage I Vogelrichtlijn provincies, 1990-2015

Indicator | 7 december 2017

Het doel van de Vogelrichtlijn lijkt voor broedvogels van Bijlage I van de Vogelrichtlijn dichterbij te komen: in bijna alle provincies is het aantal soorten broedvogels van Bijlage I... meer

Trends Rode Lijstsoorten provincies, 1990-2015

Indicator | 7 december 2017

Sinds 1990 neemt de mate van bedreiging van Rode Lijstsoorten (fauna) in de meeste provincies af: in bijna alle provincies zijn er meer Rode Lijstsoorten die in populatieomvang gelijk... meer

Print pagina RSS
CLO.nl is een samenwerkingsverband van PBL, CBS en WUR.