Compendium voor de Leefomgeving
579 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Biodiversiteit

Biodiversiteit staat voor biologische diversiteit en omvat de totale verscheidenheid van alle levende planten en dieren op aarde. Biodiversiteit betreft zowel de variatie in soorten, als ook de erfelijke variatie binnen soorten en de variatie aan levensgemeenschappen of ecosystemen. Zowel bedreiging, bescherming en herstel van biodiversiteit zijn de onderwerpen van dit thema.

 

Recent vernieuwd

Trend in vaatplanten, 1990-2017

Indicator | 18 mei 2018

Vaatplanten gaan gemiddeld genomen vooruit in verspreiding. Sinds 1995 liep het aantal bedreigde soorten terug en daalde de mate van bedreiging. In 2017 is het aantal bedreigde... meer

Trend van libellen, 1991-2017

Indicator | 18 mei 2018

De libellen namen sinds 1991 aanvankelijk flink toe, maar de laatste jaren is juist weer sprake van afname.

Rode Lijst Indicator, 1995-2017

Indicator | 15 mei 2018

Tussen 1950 en 1995 is het aantal bedreigde soorten sterk toegenomen. In de 23 jaar daarna zijn veranderingen in bedreigde soorten beperkter geweest. Tot 2005 nam het aantal bedreigde... meer

Rode Lijst Indicator van zoetwater- en landfauna, 1995-2016

Indicator | 15 mei 2018

De Rode Lijst Indicator (RLI) van zoetwaterfauna is verbeterd sinds 1995. Bij landfauna is juist geen herstel te melden.

Aantal bedreigde soorten in Nederland, per 2018

Indicator | 15 mei 2018

Volgens officieel vastgestelde Rode Lijsten zijn veel Nederlandse planten en dieren bedreigd in hun voortbestaan.

Print pagina RSS
Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.