Compendium voor de Leefomgeving
597 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Biodiversiteit

Biodiversiteit staat voor biologische diversiteit en omvat de totale verscheidenheid van alle levende planten en dieren op aarde. Biodiversiteit betreft zowel de variatie in soorten, als ook de erfelijke variatie binnen soorten en de variatie aan levensgemeenschappen of ecosystemen. Zowel bedreiging, bescherming en herstel van biodiversiteit zijn de onderwerpen van dit thema.

 

Recent vernieuwd

Dagvlinders van graslanden, 1992-2016

Indicator | 15 maart 2018

Kenmerkende dagvlinders van graslanden zijn in de periode 1992-2016 achteruitgegaan, ook in half-natuurlijke graslanden in natuurgebieden.

Fauna van het land, 1990-2016

Indicator | 8 februari 2018

De gemiddelde trend van terrestrische fauna is sinds 1990 met 13% achteruitgegaan. De laatste jaren is geen sprake meer van een daling, maar is de trend stabiel.

Rode Lijst Indicator van zoetwater- en landfauna, 1995-2016

Indicator | 8 februari 2018

De Rode Lijst Indicator (RLI) van zoetwaterfauna is verbeterd sinds 1995. Bij landfauna is juist geen herstel te melden.

Living Planet Index Nederland, 1990-2016

Indicator | 30 januari 2018

De Nederlandse Living Planet Index (LPI) geeft de gemiddelde trend weer in de populatie-omvang van de inheemse soorten broedvogels, zoogdieren, reptielen, amfibieƫn, dagvlinders,... meer

Fauna van zoet water en moeras, 1990-2016

Indicator | 25 januari 2018

De diersoorten die voorkomen in het zoete water en moeras zijn toegenomen sinds 1990, waarbij de trend de laatste tien jaar is gestabiliseerd.

Print pagina RSS
Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.