Compendium voor de Leefomgeving
596 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Biodiversiteit

Biodiversiteit staat voor biologische diversiteit en omvat de totale verscheidenheid van alle levende planten en dieren op aarde. Biodiversiteit betreft zowel de variatie in soorten, als ook de erfelijke variatie binnen soorten en de variatie aan levensgemeenschappen of ecosystemen. Zowel bedreiging, bescherming en herstel van biodiversiteit zijn de onderwerpen van dit thema.

 

Recent vernieuwd

Bruinvis langs de Nederlandse kust, 1970 - 2015

Indicator | 9 maart 2017

De bruinvis was eeuwenlang algemeen langs de Nederlandse kust, maar is in de loop van de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw verdwenen. Sinds de jaren negentig is de soort hier... meer

Invasieve plantensoorten zijn in de laatste decennia sterk toegenomen in Nederland

Indicator | 5 januari 2017

De verspreiding van uitheemse planten over Nederland is de laatste decennia duidelijk toegenomen. Opvallend is met name de sterke toename van een aantal exotische waterplanten.... meer

Aantalsontwikkeling overwinterende watervogels, 1976-2015

Indicator | 3 januari 2017

Het aantal doortrekkende en overwinterende watervogels in Nederland is sinds 1976 aanzienlijk toegenomen.

Dagvlinders van graslanden, 1992-2015

Indicator | 3 januari 2017

Kenmerkende dagvlinders van graslanden zijn in de periode 1992-2015 sterk achteruitgegaan, ook in half-natuurlijke graslanden in natuurgebieden.

Trend van vleermuizen, 1986-2016

Indicator | 16 december 2016

Lange tijd zijn vleermuizen in aantal achteruitgegaan, maar na 1986 neemt een aantal soorten weer toe.

Print pagina RSS
CLO.nl is een samenwerkingsverband van PBL, CBS en Wageningen UR.