Compendium voor de Leefomgeving
613 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Bevolking en wonen

De omvang van de Nederlandse bevolking is toegenomen van circa 14 miljoen in 1980 naar bijna 17 miljoen nu.

 Niet alleen de omvang maar ook de samenstelling van de bevolking verandert: het aantal eengezinshuishoudens neemt toe, de bevolking vergrijst en er wonen er steeds meer allochtonen in Nederland. Deze demografische ontwikkelingen gaan gepaard met sociaal-economische veranderingen en veroorzaakt druk op het milieu en de ruimte in Nederland.

De bevolkingsgroei vond vooral plaats in de suburbane gemeenten. In Limburg, Zeeland en Groningen hebben een aantal gebieden juist te maken met bevolkingskrimp. Maar ook in de Randstad liggen krimpende gemeenten. Deze liggen vaak naast groeiende gemeenten. Dit heeft te maken met verhuizingen van het platteland naar stedelijk gebied.

Nederland telt meer dan 7 miljoen woningen. Het aantal woningen is sinds 1980 met bijna de helft toegenomen. De prijzen van de woningen namen fors toe tot de kredietcrisis omdat de vraag naar woningen groter was dan het aanbod. Ook werden er relatief maar weinig goedkopere woningen gebouwd in de afgelopen periode. Starters op de woningmarkt kunnen daardoor steeds moeilijker een woning kopen.

 

Recent vernieuwd

Bevolkingsomvang en aantal huishoudens, 1980-2016

Indicator | 4 juli 2017

Per 1 januari 2017 bedraagt de Nederlandse bevolking 17,1 miljoen inwoners. Het aandeel jonger dan 20 neemt af, terwijl het aandeel ouder dan 65 toeneemt. De levensverwachting van... meer

Verkoopprijs woningen, 2016

Indicator | 8 mei 2017

De prijzen van bestaande koopwoningen lagen in 2016 gemiddeld 5,0 procent hoger dan in 2015. Door nieuwe huiseigenaren werd er gemiddeld 244 duizend euro betaald voor een bestaande... meer

Tevredenheid met de woonomgeving, 1998-2015

Indicator | 9 februari 2017

De waardering voor de woonomgeving is hoog. Een overgrote meerderheid van de Nederlanders (82 procent) is tevreden over de woonomgeving.

Tevredenheid over de woning, 1998-2015

Indicator | 9 februari 2017

Bijna alle Nederlanders zijn tevreden over hun woning. In 2015 is 87 procent van de bewoners tevreden tot zeer tevreden met de eigen woning. Met name eigenaren-bewoners blijken... meer

Verhuizingen, 2015

Indicator | 13 september 2016

Na een dieptepunt in 2013 steeg het aantal verhuizingen in 2014 met ruim 6%. In 2015 trok het aantal verhuizingen, met een stijging van ruim 7%, nog verder aan. Een deel van het... meer

Print pagina RSS
CLO.nl is een samenwerkingsverband van PBL, CBS en Wageningen UR.