Compendium voor de Leefomgeving
617 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Ontwikkelingen in de maatschappij

De ontwikkeling van de bevolking en de economie in Nederland, en de specifieke ligging van Nederland in Europa staan aan de basis voor een hoge milieudruk in Nederland. Zo is Nederland één van de meest dichtbevolkte landen van de wereld met een hoge graad van industrialisatie. De laatste decennia heeft de dienstensector zich sterk ontwikkeld.

De ligging van Nederland aan zee en de uitmonding van een aantal belangrijke rivieren in de Noordzee maakt Nederland een belangrijk transportland voor goederen over de Rijn en Maas. Maar ook in het wegvervoer, richting Duitsland en België en verder gelegen landen binnen de Europese Unie, speelt Nederland een belangrijke rol.

 

Recent vernieuwd

Gebruik van antibiotica in de veehouderij en resistentie, 1999 - 2016

Indicator | 15 september 2017

Sinds 2007 is het gebruik van antibiotica in de veehouderij flink afgenomen en vanaf 2012-2013 neemt ook de resistentie duidelijk af. Dit is goed nieuws omdat in de veehouderij en de... meer

Energieverbruik door verkeer en vervoer, 1990-2016

Indicator | 4 september 2017

Het toegenomen wegverkeer is de belangrijkste oorzaak van de groei in het energieverbruik door de doelgroep Verkeer en vervoer. Personenauto's nemen het grootste deel van deze groei... meer

Verkeersprestaties motorvoertuigen, 1990-2016

Indicator | 4 september 2017

Na een lichte daling tussen 2011 en 2015 is het totaal aantal voertuigkilometers binnen Nederland, inclusief door brom- en snorfietsen, in 2016 met een kleine 2 procent toegenomen... meer

Aantal motorvoertuigen, 1990-2016

Indicator | 4 september 2017

Het aantal motorvoertuigen is in 2016 is licht gestegen tot 9,86 miljoen, te weten 8,16 miljoen personenauto's, 1,05 miljoen bedrijfsvoertuigen en 0,65 miljoen motorfietsen. Daarnaast... meer

Huishoudens en milieubelastingen, 2001-2016

Indicator | 4 september 2017

In 2016 incasseerde de Nederlandse overheid 20,7 miljard euro aan milieubelastingen en 4,6 miljard euro aan milieuheffingen, samen 25,3 miljard euro. Milieubelastingen gaan naar de... meer

Print pagina RSS
CLO.nl is een samenwerkingsverband van PBL, CBS en Wageningen UR.