Compendium voor de Leefomgeving
603 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Ontwikkelingen in de maatschappij

De ontwikkeling van de bevolking en de economie in Nederland, en de specifieke ligging van Nederland in Europa staan aan de basis voor een hoge milieudruk in Nederland. Zo is Nederland één van de meest dichtbevolkte landen van de wereld met een hoge graad van industrialisatie. De laatste decennia heeft de dienstensector zich sterk ontwikkeld.

De ligging van Nederland aan zee en de uitmonding van een aantal belangrijke rivieren in de Noordzee maakt Nederland een belangrijk transportland voor goederen over de Rijn en Maas. Maar ook in het wegvervoer, richting Duitsland en België en verder gelegen landen binnen de Europese Unie, speelt Nederland een belangrijke rol.

 

Recent vernieuwd

Hoogopgeleiden, 2016

Indicator | 16 november 2017

Bijna drie op de tien 15- tot 75-jarigen in Nederland is hoogopgeleid. De sterk verstedelijkte gemeenten hebben veelal de hoogst opgeleide bevolking. Het percentage hoogopgeleiden in... meer

Aanbod en verbruik van elektriciteit, 1995-2016

Indicator | 14 november 2017

In 2016 bedroeg het totale aanbod van elektriciteit 120 miljard kWh. Dit is 1 procent meer dan in 2015. De binnenlandse elektriciteitsproductie nam met bijna 5 procent toe, terwijl de... meer

Waterwinning en watergebruik door de industrie, 1976-2014

Indicator | 30 oktober 2017

Naar schatting tachtig tot negentig procent van het watergebruik door de industrie wordt ingezet voor koeling. Door de jaarlijks wisselende koelwaterbehoefte fluctueert vooral het... meer

Watergebruik door elektriciteitscentrales, 1976-2014

Indicator | 30 oktober 2017

Het gebruik van koelwater bij de centrale opwekking van elektriciteit fluctueert in de tijd. Een aanzienlijk deel van het koelwater komt uit zoute wateren. In zowel 2013 als 2014 is... meer

Bruto toegevoegde waarde en milieudruk door de industrie, 1995-2015

Indicator | 23 oktober 2017

Terwijl de bruto toegevoegde waarde van de industrie in de periode 1995-2015 toegenomen is met 34 procent is het energieverbruik en de milieuvervuiling door de belangrijkste stoffen... meer

Print pagina RSS
CLO.nl is een samenwerkingsverband van PBL, CBS en WUR.