Compendium voor de Leefomgeving
578 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Ontwikkelingen in de maatschappij

De ontwikkeling van de bevolking en de economie in Nederland, en de specifieke ligging van Nederland in Europa staan aan de basis voor een hoge milieudruk in Nederland. Zo is Nederland één van de meest dichtbevolkte landen van de wereld met een hoge graad van industrialisatie. De laatste decennia heeft de dienstensector zich sterk ontwikkeld.

De ligging van Nederland aan zee en de uitmonding van een aantal belangrijke rivieren in de Noordzee maakt Nederland een belangrijk transportland voor goederen over de Rijn en Maas. Maar ook in het wegvervoer, richting Duitsland en België en verder gelegen landen binnen de Europese Unie, speelt Nederland een belangrijke rol.

 

Recent vernieuwd

Hoogopgeleiden, 2017

Indicator | 29 mei 2018

Bijna drie op de tien 15- tot 75-jarigen in Nederland zijn hoogopgeleid. De sterk verstedelijkte gemeenten hebben veelal de hoogst opgeleide bevolking. Het percentage hoogopgeleiden... meer

Energieprijzen voor enkele energiedragers, 1990-2018

Indicator | 28 mei 2018

Met name door de sterk toegenomen vraag is de prijs van aardolie en een aantal andere energiedragers door de jaren heen sterk toegenomen. De laatste paar jaar is de prijs weer gedaald... meer

Zeescheepvaart in Nederland, 1990-2016

Indicator | 17 mei 2018

De hoeveelheid overgeslagen goederen in de Nederlandse havens is in 2016 met 1 procent gedaald ten opzicht van 2015, maar is ruim 5 procent hoger dan tijdens de economische crisis van... meer

Capaciteit van afvalwaterzuiveringsinstallaties, 1980-2016

Indicator | 7 mei 2018

Ruim 99 procent van het afvalwater van huishoudens wordt gezuiverd bij een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Een aantal bedrijven met veel afvalwater zuivert in een eigen (industriële... meer

Areaal haver, rogge en maïs, 1900-2017

Indicator | 4 mei 2018

In de tweede helft van de 20e eeuw heeft snijmaïs de plaats ingenomen van rogge en haver. Dat heeft gevolgen gehad voor akkeronkruiden en vogels.

Print pagina RSS
Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.