Compendium voor de Leefomgeving
597 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Verkeer en ruimte

We leven in een mobiele samenleving. Om te kunnen participeren in allerlei activiteiten, op allerlei plekken verplaatsen we ons veelvuldig en over behoorlijke afstanden.

De afgelopen twintig jaar is de mobiliteit in ons land gegroeid. Die groei kwam tot uiting in een aanzienlijke vergroting van de verplaatsingsafstanden. De grotere verplaatsingsafstanden werden mogelijk voor de toenemende beschikbaarheid van snellere vervoerswijzen (auto én openbaar vervoer) en door betere wegverbindingen. Deze trend is het gevolg van een sterke inkomensstijging, relatieve daling van de transportkosten, individualisering, huishoudenverdunning en een toename van tweeverdieners en taakcombinatie.

Het autobezit is de afgelopen dertig jaar meer dan verdubbeld, van drie miljoen naar zeven miljoen auto's. De mobiliteit nam voornamelijk toe in en rond de grote steden, met name in de Randstad. In die regio's wordt dan ook de meeste filevorming aangetroffen.

 

Recent vernieuwd

Verkeersprestaties motorvoertuigen, 1990-2016

Indicator | 4 september 2017

Na een lichte daling tussen 2011 en 2015 is het totaal aantal voertuigkilometers binnen Nederland, inclusief door brom- en snorfietsen, in 2016 met een kleine 2 procent toegenomen... meer

Vliegbewegingen en handelsverkeer op Nederlandse luchthavens, 1997-2016

Indicator | 17 mei 2017

Sinds 1997 is het aantal passagiers op Nederlandse luchthavens ruim verdubbeld. In 2016 was het aantal passagiers met ruim 70 miljoen een record. Het aantal vluchten steeg met 6... meer

Reizigerskilometers in Nederland door de Nederlandse bevolking, 2010-2015

Indicator | 17 mei 2017

In 2015 werden 193 miljard reizigerskilometers afgelegd; 4 procent minder dan in 2014. Met ruim 72 procent werden in 2015 de meeste kilometers gereisd in een personenauto. Het... meer

Infrastructuur, 2016

Indicator | 3 januari 2017

De infrastructuur is ongelijk over Nederland verdeeld. In de Randstadprovincies liggen veel meer rijks- en spoorwegen dan in de rest van Nederland.

Afstand tot voortgezet onderwijs, 2015

Indicator | 29 november 2016

Nederlanders wonen op gemiddeld 2,4 kilometer van de dichtstbijzijnde school voor voortgezet onderwijs. Ruim 85% van de inwoners heeft minimaal één school binnen een afstand van 5... meer

Print pagina RSS
Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.