Compendium voor de Leefomgeving
596 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Verkeer en ruimte

We leven in een mobiele samenleving. Om te kunnen participeren in allerlei activiteiten, op allerlei plekken verplaatsen we ons veelvuldig en over behoorlijke afstanden.

De afgelopen twintig jaar is de mobiliteit in ons land gegroeid. Die groei kwam tot uiting in een aanzienlijke vergroting van de verplaatsingsafstanden. De grotere verplaatsingsafstanden werden mogelijk voor de toenemende beschikbaarheid van snellere vervoerswijzen (auto én openbaar vervoer) en door betere wegverbindingen. Deze trend is het gevolg van een sterke inkomensstijging, relatieve daling van de transportkosten, individualisering, huishoudenverdunning en een toename van tweeverdieners en taakcombinatie.

Het autobezit is de afgelopen dertig jaar meer dan verdubbeld, van drie miljoen naar zeven miljoen auto's. De mobiliteit nam voornamelijk toe in en rond de grote steden, met name in de Randstad. In die regio's wordt dan ook de meeste filevorming aangetroffen.

 

Recent vernieuwd

Infrastructuur, 2016

Indicator | 3 januari 2017

De infrastructuur is ongelijk over Nederland verdeeld. In de Randstadprovincies liggen veel meer rijks- en spoorwegen dan in de rest van Nederland.

Afstand tot voortgezet onderwijs, 2015

Indicator | 29 november 2016

Nederlanders wonen op gemiddeld 2,4 kilometer van de dichtstbijzijnde school voor voortgezet onderwijs. Ruim 85% van de inwoners heeft minimaal één school binnen een afstand van 5... meer

Goederenvervoer van en naar Nederland naar vervoerswijze, 1998-2015

Indicator | 7 september 2016

Het goederenvervoer is sinds 1998 met ruim 20% gegroeid. De zeevaart en het spoorvervoer zijn het sterkst toegenomen. Het meeste goederenvervoer verloopt via de weg.

Verkeersprestaties motorvoertuigen, 1990-2015

Indicator | 7 september 2016

Na een lange jaarlijkse stijging is sinds 2011 het aantal voertuigkilometers licht afgenomen. In 2015 legden motorvoertuigen, inclusief bromfietsen, bijna 133 miljard kilometer af,... meer

Vliegbewegingen en handelsverkeer op Nederlandse luchthavens, 1997-2015

Indicator | 7 september 2016

Sinds 1997 is het aantal passagiers op Nederlandse luchthavens verdubbeld. Na de terugval in 2008 was het aantal passagiers in 2015 hoger dan ooit. Het goederenvervoer door de lucht... meer

Print pagina RSS
CLO.nl is een samenwerkingsverband van PBL, CBS en Wageningen UR.