Compendium voor de Leefomgeving
617 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Werken en economie

Werken omvat alle activiteiten die tot productie leiden, inkomen genereren en werkgelegenheid met zich meebrengen. Het totale ruimtegebruik door werklocaties is de afgelopen decennia toegenomen, maar er hebben wel twee tegengestelde trends plaatsgevonden.

Sinds halverwege de jaren ’90 tot ongeveer 2008 is de economie snel gegroeid en dat ging gepaard met een groei van de productie en werkgelegenheid. Hierdoor zijn de werklocaties ook sterk uitgebreid.

Tegelijkertijd nam in deze periode de behoefte aan ruimte voor werklocaties ook enigszins af, omdat de dienstensector het snelst groeide en er ook in de andere sectoren een verschuiving plaatsvond van productieactiviteiten naar kantoorwerkzaamheden. Door deze 'verdienstelijking' is per werknemer minder ruimte nodig, omdat kantoorwerkzaamheden compacter en meer in hoogbouw plaatsvinden. Dit kon echter het effect van de economische groei niet compenseren, waardoor het ruimtebeslag door  werklocaties per saldo toenam.

De indicatoren tonen de verschillen in economische situatie van Nederlandse regio’s, zowel in toegevoegde waarde als in werkgelegenheid. Daarnaast wordt inzicht gegeven in het huidig ruimtebeslag van werklocaties in Nederland.

 

Recent vernieuwd

Verkoopprijs woningen, 2016

Indicator | 8 mei 2017

De prijzen van bestaande koopwoningen lagen in 2016 gemiddeld 5,0 procent hoger dan in 2015. Door nieuwe huiseigenaren werd er gemiddeld 244 duizend euro betaald voor een bestaande... meer

Bedrijfsgrootte en economische omvang landbouwbedrijven, 2000-2015

Indicator | 5 december 2016

Het totale aantal land- en tuinbouwbedrijven daalt al enkele decennia. Het aantal grote bedrijven (met een standaardopbrengst van 500.000 euro en meer) is echter toegenomen van 7.700... meer

Productiewaarde land- en tuinbouw, 1995-2015

Indicator | 5 december 2016

De totale productiewaarde van de land- en tuinbouw lag in 2015 met 26,7 miljard euro 41,8% hoger dan in 1995. Na de terugval in 2009 als gevolg van de recessie, leverde 2013 de... meer

Leegstand van kantoren, 1991-2016

Indicator | 23 september 2016

In Nederland is een overaanbod van kantoorvloeroppervlakte. Gemiddeld staat ruim 17% van de kantoorvloeroppervlakte leeg per 2016. Dit is overeenkomstig met 2015, waarmee een einde... meer

Leegstand van winkels, 2004-2016

Indicator | 8 september 2016

In Nederland is een overaanbod vierkante meters detailhandel. Gemiddeld ruim 10% van de winkelvloeroppervlakte staat leeg in 2016. Dit percentage stijgt sinds 2008. Er zijn wel grote... meer

Print pagina RSS
CLO.nl is een samenwerkingsverband van PBL, CBS en Wageningen UR.