Compendium voor de Leefomgeving
579 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Werken en economie

Werken omvat alle activiteiten die tot productie leiden, inkomen genereren en werkgelegenheid met zich meebrengen. Het totale ruimtegebruik door werklocaties is de afgelopen decennia toegenomen, maar er hebben wel twee tegengestelde trends plaatsgevonden.

Sinds halverwege de jaren ’90 tot ongeveer 2008 is de economie snel gegroeid en dat ging gepaard met een groei van de productie en werkgelegenheid. Hierdoor zijn de werklocaties ook sterk uitgebreid.

Tegelijkertijd nam in deze periode de behoefte aan ruimte voor werklocaties ook enigszins af, omdat de dienstensector het snelst groeide en er ook in de andere sectoren een verschuiving plaatsvond van productieactiviteiten naar kantoorwerkzaamheden. Door deze 'verdienstelijking' is per werknemer minder ruimte nodig, omdat kantoorwerkzaamheden compacter en meer in hoogbouw plaatsvinden. Dit kon echter het effect van de economische groei niet compenseren, waardoor het ruimtebeslag door  werklocaties per saldo toenam.

De indicatoren tonen de verschillen in economische situatie van Nederlandse regio’s, zowel in toegevoegde waarde als in werkgelegenheid. Daarnaast wordt inzicht gegeven in het huidig ruimtebeslag van werklocaties in Nederland.

 

Recent vernieuwd

Leegstand van kantoren, 1991-2017

Indicator | 30 november 2017

In Nederland is een overaanbod van kantoorvloeroppervlakte. Gemiddeld staat 15,9% van de kantoorvloeroppervlakte leeg per 1 januari 2017. Dit is ruim een procent lager dan in 2016,... meer

Hoogopgeleiden, 2016

Indicator | 16 november 2017

Bijna drie op de tien 15- tot 75-jarigen in Nederland is hoogopgeleid. De sterk verstedelijkte gemeenten hebben veelal de hoogst opgeleide bevolking. Het percentage hoogopgeleiden in... meer

Netto arbeidsparticipatie, 2016

Indicator | 16 november 2017

De netto arbeidsparticipatie in Nederland is in 2016 licht gestegen ten opzichte van 2015. Regionale verschillen in arbeidsparticipatie zijn over het algemeen beperkt. Alleen... meer

Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid, 1995-2016

Indicator | 10 oktober 2017

Uit voorlopige cijfers blijkt dat de bruto toegevoegde waarde (basisprijzen) van de Nederlandse economie in 2016 met 2,1 procent is gegroeid. Hiermee zette het gematigde herstel, dat... meer

Nederlandse in- en uitvoer, 1995-2016

Indicator | 10 oktober 2017

In 2016 is het handelssaldo sterk gestegen en bedroeg 77,3 miljard euro. Dit was ruim 5 miljard euro meer dan in 2015. Vanaf 1995 is het handelssaldo gestaag toegenomen met een kleine... meer

Print pagina RSS
Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.