Compendium voor de Leefomgeving
613 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Werken en economie

Werken omvat alle activiteiten die tot productie leiden, inkomen genereren en werkgelegenheid met zich meebrengen. Het totale ruimtegebruik door werklocaties is de afgelopen decennia toegenomen, maar er hebben wel twee tegengestelde trends plaatsgevonden.

Sinds halverwege de jaren ’90 tot ongeveer 2008 is de economie snel gegroeid en dat ging gepaard met een groei van de productie en werkgelegenheid. Hierdoor zijn de werklocaties ook sterk uitgebreid.

Tegelijkertijd nam in deze periode de behoefte aan ruimte voor werklocaties ook enigszins af, omdat de dienstensector het snelst groeide en er ook in de andere sectoren een verschuiving plaatsvond van productieactiviteiten naar kantoorwerkzaamheden. Door deze 'verdienstelijking' is per werknemer minder ruimte nodig, omdat kantoorwerkzaamheden compacter en meer in hoogbouw plaatsvinden. Dit kon echter het effect van de economische groei niet compenseren, waardoor het ruimtebeslag door  werklocaties per saldo toenam.

De indicatoren tonen de verschillen in economische situatie van Nederlandse regio’s, zowel in toegevoegde waarde als in werkgelegenheid. Daarnaast wordt inzicht gegeven in het huidig ruimtebeslag van werklocaties in Nederland.

 

Recent vernieuwd

Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid, 1995-2016

Indicator | 10 oktober 2017

Uit voorlopige cijfers blijkt dat de bruto toegevoegde waarde (basisprijzen) van de Nederlandse economie in 2016 met 2,1 procent is gegroeid. Hiermee zette het gematigde herstel, dat... meer

Nederlandse in- en uitvoer, 1995-2016

Indicator | 10 oktober 2017

In 2016 is het handelssaldo sterk gestegen en bedroeg 77,3 miljard euro. Dit was ruim 5 miljard euro meer dan in 2015. Vanaf 1995 is het handelssaldo gestaag toegenomen met een kleine... meer

Nationale Rekeningen (toelichting)

Indicator | 10 oktober 2017

De Nationale Rekeningen zijn de officiële, gestandaardiseerde, overzichtsstatistiek over de nationale economie. Hierin speelt de bruto toegevoegde waarde een belangrijke rol als... meer

Bruto toegevoegde waarde van de industrie, 1995-2016

Indicator | 10 oktober 2017

De bruto toegevoegde waarde van de industrie groeide sterk in 2016 na twee jaren van lichte groei. De omvang van de industrie bereikt bijna het niveau van vóór de kredietcrisis. Zowel... meer

Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid in de Handel, diensten en overheid, 1995-2016

Indicator | 10 oktober 2017

De dienstverlening levert de grootste bijdrage in de totale bruto toegevoegde waarde. In 2016 bedroeg deze bijdrage 78 procent. In 2016 nam de toegevoegde waarde van de... meer

Print pagina RSS
CLO.nl is een samenwerkingsverband van PBL, CBS en Wageningen UR.