Compendium voor de Leefomgeving
609 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Flora en Fauna

In dit onderwerp vindt u indicatoren dieĀ  geordend zijn volgens belangrijke plant- en diergroepen. Van diverse soorten uit die groepen zijn indicatoren opgenomen in het Compendium omdat ze indicatief zijn voor milieu- of natuurproblemen of omdat ze beleidsmatig interessant zijn.

 

Recent vernieuwd

Aantalsontwikkeling overwinterende watervogels, 1976-2015

Indicator | 3 januari 2017

Het aantal doortrekkende en overwinterende watervogels in Nederland is sinds 1976 aanzienlijk toegenomen.

Dagvlinders van graslanden, 1992-2015

Indicator | 3 januari 2017

Kenmerkende dagvlinders van graslanden zijn in de periode 1992-2015 sterk achteruitgegaan, ook in half-natuurlijke graslanden in natuurgebieden.

Fauna van het bos, 1990-2015

Indicator | 3 januari 2017

Sinds 1990 laten bossoorten een matige toename zien.

Fauna van de heide, 1990-2015

Indicator | 3 januari 2017

Veel kenmerkende diersoorten van de heide zijn achteruitgegaan sinds 1990.

Fauna van de duinen, 1990-2015

Indicator | 3 januari 2017

Veel kenmerkende diersoorten van de duinen zijn achteruitgegaan sinds 1990. Dit hangt samen met de toegenomen vergrassing en verstruiking van de duinen, wat mede veroorzaakt is door... meer

Print pagina RSS

Indicatoren in dit onderwerp per trefwoord

CLO.nl is een samenwerkingsverband van PBL, CBS en Wageningen UR.