Compendium voor de Leefomgeving
596 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Flora en Fauna

In dit onderwerp vindt u indicatoren dieĀ  geordend zijn volgens belangrijke plant- en diergroepen. Van diverse soorten uit die groepen zijn indicatoren opgenomen in het Compendium omdat ze indicatief zijn voor milieu- of natuurproblemen of omdat ze beleidsmatig interessant zijn.

 

Recent vernieuwd

Trend van boerenlandvogels, 1960-2015

Indicator | 27 maart 2017

Door veranderingen in de landbouw zijn veel broedvogels van het agrarische gebied in Nederland achteruitgegaan. Deze ontwikkeling doet zich in de hele EU voor.

Verloop van de eilegdatum van zangvogels, 1986-2015

Indicator | 7 februari 2017

De laatste decennia zijn zangvogels eerder gaan broeden, wellicht vanwege hogere temperaturen in het voorjaar.

Aantalsontwikkeling overwinterende watervogels, 1976-2015

Indicator | 3 januari 2017

Het aantal doortrekkende en overwinterende watervogels in Nederland is sinds 1976 aanzienlijk toegenomen.

Dagvlinders van graslanden, 1992-2015

Indicator | 3 januari 2017

Kenmerkende dagvlinders van graslanden zijn in de periode 1992-2015 sterk achteruitgegaan, ook in half-natuurlijke graslanden in natuurgebieden.

Fauna van het bos, 1990-2015

Indicator | 3 januari 2017

Sinds 1990 laten bossoorten een matige toename zien.

Print pagina RSS

Indicatoren in dit onderwerp per trefwoord

CLO.nl is een samenwerkingsverband van PBL, CBS en Wageningen UR.