Compendium voor de Leefomgeving
602 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Flora en Fauna

In dit onderwerp vindt u indicatoren dieĀ  geordend zijn volgens belangrijke plant- en diergroepen. Van diverse soorten uit die groepen zijn indicatoren opgenomen in het Compendium omdat ze indicatief zijn voor milieu- of natuurproblemen of omdat ze beleidsmatig interessant zijn.

 

Recent vernieuwd

Noordse stormvogel en zwerfvuil, 1979-2016

Indicator | 13 december 2017

De noordse stormvogel foerageert op zee en eet daarbij zwerfvuil op, zoals plastic. Maaginhouden van stormvogels laten zien dat de milieukwaliteit van de Noordzee wat zwerfvuil... meer

Aantal bedreigde soorten in Nederland, per 2017

Indicator | 5 december 2017

Volgens officieel vastgestelde Rode Lijsten zijn veel Nederlandse planten en dieren bedreigd in hun voortbestaan.

Trend broedvogels van moeras en zoet water, 1990-2016

Indicator | 5 december 2017

De trend van de vogelsoorten van moeras en zoet water laat een gestage stijging zien sinds 1990.

Vegetatie duinen, 2000-2016

Indicator | 5 december 2017

In zowel droge als vochtige duinen neemt de oppervlakte met struiken toe.

Trend van broedvogels, 1990-2016

Indicator | 30 november 2017

De broedvogels gaan in de periode 1990 tot en met 2016 gemiddeld licht in aantal vooruit.

Print pagina RSS

Indicatoren in dit onderwerp per trefwoord

CLO.nl is een samenwerkingsverband van PBL, CBS en WUR.