Onderwerpen

Het Compendium voor de Leefomgeving brengt de actuele kwaliteit van het milieu, de natuur en de ruimte in Nederland in beeld in de vorm van indicatoren. Vanwege het grote aantal indicatoren en om het zoeken naar indicatoren te vereenvoudigen, zijn deze samengevoegd tot inhoudelijke onderwerpen. Deze onderwerpen worden hieronder getoond. U kunt zelf kiezen voor een thematische indeling in milieu, natuur of ruimte of een alfabetische indeling.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.