Feiten en cijfers over de leefomgeving in Nederland

gepresenteerd in 453 indicatoren

Uitgelicht

Onderwerpen

beschermde natuur, natuurtypen, areaaltrends, natuurkwaliteit, NATURA 2000, vegetatie
broeikaseffect, emissietrends, realisatie mitigatiebeleid, biologische indicatoren klimaatverandering, weersextremen
schaalvergroting landbouw, intensivering landbouw, mitigerende maatregelen landbouw, mestproductie, schade aan natuur gerelateerd aan landbouw
overstromingsrisico’s, bebouwing in uiterwaarden, beleving natte natuur

Compendium voor de Leefomgeving

Het Compendium voor de Leefomgeving is een website met feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte in Nederland. Het is een uitgave van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Wageningen University & Research (Wageningen UR).