Compendium voor de Leefomgeving
557 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Klimaatverandering

De opwarming van de aarde is het gevolg van een optelsom van invloeden: de in de atmosfeer aanwezige broeikasgassen, de zon, de vulkanen en natuurlijke schommelingen binnen het klimaatsysteem (met name veroorzaakt door oceanen).

Volgens het IPCC (2007) is het zeer waarschijnlijk (meer dan 90 procent kans) dat het grootste deel van de opwarming van de aarde in de laatste vijftig jaar is toe te schrijven aan door de mens uitgestoten broeikasgassen als kooldioxide, methaan en lachgas.

In dit onderwerp vindt u informatie over het klimaat in Nederland, de effecten van klimaatverandering op natuur, concentraties en uitstoot van broeikasgassen in Nederland en wereldwijd en het beleid en maatregelen tegen klimaatverandering.

 

Recent vernieuwd

Emissie broeikasgassen in Europa, 1990 - 2016

Indicator | 5 september 2018

Jaarlijks worden door de Europese Unie (EU28) en de afzonderlijke deelstaten broeikasgasemissierapportages aan het secretariaat van de United Nations Framework Convention on Climate... meer

CO2-uitstoot Nederlandse deelnemers EU ETS

Indicator | 4 september 2018

De circa 435 Nederlandse bedrijven die aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) deelnemen, hebben in 2017 in totaal 91,4 Mton CO2-equivalenten uitgestoten. Dit is... meer

Verbruik van hernieuwbare energie voor vervoer, 2005-2017

Indicator | 22 augustus 2018

Het verbruik van hernieuwbare energie voor vervoer groeit vanaf 2007 doordat de overheid leveranciers van benzine en diesel heeft verplicht om hernieuwbare energie te leveren. Toch... meer

Hernieuwbare elektriciteit, 1990-2017

Indicator | 19 juli 2018

In 2017 bedroeg de productie van hernieuwbare elektriciteit 16,7 miljard kWh, of wel 13,9 procent van het totale elektriciteitsverbruik in Nederland. Dat is, gemeten in kilowatt, 11... meer

Windvermogen in Nederland, 1990-2017

Indicator | 19 juli 2018

De elektriciteitsproductie van windmolens nam in 2017 met bijna 30 procent toe, vooral door uitbreiding van de capaciteit door het plaatsen van 600 megawatt aan windmolens op zee.... meer

Print pagina RSS
Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.