Compendium voor de Leefomgeving
502 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Klimaatverandering

De opwarming van de aarde is het gevolg van een optelsom van invloeden: de in de atmosfeer aanwezige broeikasgassen, de zon, de vulkanen en natuurlijke schommelingen binnen het klimaatsysteem (met name veroorzaakt door oceanen).

Volgens het IPCC (2007) is het zeer waarschijnlijk (meer dan 90 procent kans) dat het grootste deel van de opwarming van de aarde in de laatste vijftig jaar is toe te schrijven aan door de mens uitgestoten broeikasgassen als kooldioxide, methaan en lachgas.

In dit onderwerp vindt u informatie over het klimaat in Nederland, de effecten van klimaatverandering op natuur, concentraties en uitstoot van broeikasgassen in Nederland en wereldwijd en het beleid en maatregelen tegen klimaatverandering.

 

Recent vernieuwd

Verbruik van hernieuwbare energie voor vervoer, 2005-2017

Indicator | 9 april 2019

Het verbruik van hernieuwbare energie voor vervoer groeit vanaf 2007 doordat de overheid leveranciers van benzine en diesel heeft verplicht om hernieuwbare energie te leveren. Toch... meer

Hernieuwbare elektriciteit, 1990-2018

Indicator | 4 april 2019

In 2018 bedroeg de productie van hernieuwbare elektriciteit 18,0 miljard kWh, of wel 15 procent van het totale elektriciteitsverbruik in Nederland. Dat is, gemeten in kilowatt, 8... meer

Energielabels van woningen, 2007 - 2018

Indicator | 26 maart 2019

Per 1 januari 2019 waren bijna 3,7 miljoen woningen voorzien van een energielabel. Circa 17% van de woningen heeft een A label, 16% een B label. Energielabel C komt het vaakst voor (... meer

Emissies naar lucht door huishoudens, 1990-2017

Indicator | 25 maart 2019

De emissies van kooldioxide (CO2) en stikstofoxiden (NOx) worden voor het belangrijkste deel bepaald door de inzet van brandstoffen voor ruimteverwarming.

Emissies naar lucht door de energievoorziening, 1990-2017

Indicator | 25 maart 2019

Met uitzondering van kooldioxide zijn de emissies van belangrijke stoffen als NOx en SO2 door de energievoorziening in de periode 1990-2017 afgenomen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.