Toegankelijkheid

Het Compendium voor de Leefomgeving (CLO) streeft ernaar om de online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De website Compendium voor de Leefomgeving voldoet momenteel voor het grootste deel aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. We zijn nog in afwachting van de uitkomst van de toets van de nieuwe website zoals die op 22 januari 2024 is gepubliceerd.

Meer informatie over de toegankelijkheid van de website vindt u in het Register van toegankelijkheids­verklaringen.