Uitgelicht

Monitor Nationale Omgevingsvisie 2022

Nieuwsbericht | 7 september 2022

De leefomgevingskwaliteit van Nederland schiet nog steeds structureel en op meerdere indicatoren tekort. Het gaat onder meer om fijnstof, hernieuwbare energie, waterkwaliteit en natuurkwaliteit. Er...

Het Nederlandse landschap

Nieuwsbericht | 18 mei 2022

Het Nederlandse landschap is gevormd in een eeuwen durend intensief samenspel van menselijk handelen en natuurlijke processen. De variatie in de hoeveelheid opgaand groen in het Nederlandse landschap...

Nationale Vogelweek 6-15 mei 2022

Nieuwsbericht | 10 mei 2022

Deze week is het nationale Vogelweek. In het hele land zijn professionals en vrijwilligers actief om vogelliefhebbers te helpen met het herkennen van vogels. In deze week merk je hoe rijk ons land...

Invloed van het vuurwerkverbod op de luchtkwaliteit

Nieuwsbericht | 5 april 2022

Tijdens de jaarwisseling zorgt vuurwerk in korte tijd voor een toename van o.a. fijnstof (PM10) in de lucht. De inschatting is dat de vuurwerkverboden van de afgelopen twee jaar hebben geleid tot...

Dossier Stikstof en Natuur

Nieuwsbericht | 7 december 2021

Mede door een te hoge stikstofneerslag staat de natuur onder druk. Daarnaast staan veel economische ontwikkelingen op het spel. Dat komt doordat voor de vergunningverlening voor die ontwikkelingen...

Klimaat- en Energieverkenning 2021

Nieuwsbericht | 28 oktober 2021

De jaarlijkse Klimaat- en Energieverkenning wordt voorgeschreven door de Klimaatwet en geldt als één van de verantwoordingsinstrumenten van het Nederlandse klimaat- en energiebeleid.

Podcast: Van plankgasboer tot hobbyboer (cbs.nl)

Nieuwsbericht | 12 augustus 2021

Podcast over de voortschrijdende schaalvergroting en intensivering in de landbouw.

Naar een uitweg uit de stikstofcrisis

Nieuwsbericht | 8 juli 2021

De stikstofcrisis vraagt om politieke afweging tussen stikstofambities en belangen in het landelijk gebied. Deze policy brief schetst aandachtspunten bij strategische keuzes voor stikstof, natuur en...

Monitor Brede Welvaart & de SDG’s 2021

Nieuwsbericht | 25 mei 2021

De monitor beschrijft hoe de brede welvaart zich in Nederland heeft vertaald in een kwaliteit van leven ‘hier en nu’, en welke druk door dit welvaartsstreven is gelegd op volgende generaties en op...

Grote opgaven in een beperkte ruimte

Nieuwsbericht | 16 april 2021

In het rapport Grote opgaven in een beperkte ruimte schetsen PBL-onderzoekers de opgaven waar het nieuwe kabinet voor staat. Daarnaast geven ze verschillende beleidsopties voor de aanpak ervan.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.