Uitgelicht

VN klimaattop 2023

Nieuwsbericht | 30 november 2023

Van 30 november tot 12 december 2023 vindt in Dubai de 28e VN klimaattop plaats. Tijdens deze klimaattop onderhandelen landen over hoe zij de klimaatverandering verder kunnen beperken.  

Balans van de leefomgeving: fundamentele keuzes noodzakelijk

Nieuwsbericht | 15 september 2023

In de Balans van de Leefomgeving brengt het PBL tweejaarlijks in beeld hoe de leefomgeving er in Nederland voor staat. De leefomgeving staat meer dan ooit in het middelpunt van de politieke en...

Nationaal Dashboard Biodiversiteit

Nieuwsbericht | 25 mei 2023

Vanuit zowel de EU als de VN zijn doelstellingen opgesteld om biodiversiteitsverlies te stoppen en om te buigen naar herstel vóór 2030. Maar om dit ambitieuze doel te bereiken, moeten we wel weten...

Zevende Nederlandse Bosinventarisatie

Nieuwsbericht | 14 februari 2023

De ontwikkelingen in het Nederlandse bos worden vanuit de overheid gevolgd door middel van de Nederlandse Bosinventarisatie. De Nederlandse Bosinventarisatie (NBI) richt zich op de biomassa- en (hout...

Integrale Circulaire Economie Rapportage 2023

Nieuwsbericht | 27 januari 2023

De Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER) geeft elke twee jaar een overzicht van de stand van zaken van de gewenste transitie naar een circulaire economie in Nederland. Deze onafhankelijke...

Burgerbetrokkenheid bij natuur

Nieuwsbericht | 22 november 2022

Inwoners van Nederland voelen zich erg betrokken bij de natuur. Dit uit zich op verschillende manieren. Bijna alle Nederlanders vinden het belangrijk dat natuurgebieden worden beschermd. Twee derde...

Klimaat- en Energieverkenning 2022

Nieuwsbericht | 10 november 2022

De jaarlijkse Klimaat- en Energieverkenning wordt voorgeschreven door de Klimaatwet en geldt als één van de verantwoordingsinstrumenten van het Nederlandse klimaat- en energiebeleid.  

Monitor Nationale Omgevingsvisie 2022

Nieuwsbericht | 7 september 2022

De leefomgevingskwaliteit van Nederland schiet nog steeds structureel en op meerdere indicatoren tekort. Het gaat onder meer om fijnstof, hernieuwbare energie, waterkwaliteit en natuurkwaliteit. Er...

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.