Uitgelicht

Nationaal Dashboard Biodiversiteit

Nieuwsbericht | 25 mei 2023

Vanuit zowel de EU als de VN zijn doelstellingen opgesteld om biodiversiteitsverlies te stoppen en om te buigen naar herstel vóór 2030. Maar om dit ambitieuze doel te bereiken, moeten we wel weten...

Zevende Nederlandse Bosinventarisatie

Nieuwsbericht | 14 februari 2023

De ontwikkelingen in het Nederlandse bos worden vanuit de overheid gevolgd door middel van de Nederlandse Bosinventarisatie. De Nederlandse Bosinventarisatie (NBI) richt zich op de biomassa- en (hout...

Integrale Circulaire Economie Rapportage 2023

Nieuwsbericht | 27 januari 2023

De Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER) geeft elke twee jaar een overzicht van de stand van zaken van de gewenste transitie naar een circulaire economie in Nederland. Deze onafhankelijke...

Burgerbetrokkenheid bij natuur

Nieuwsbericht | 22 november 2022

Inwoners van Nederland voelen zich erg betrokken bij de natuur. Dit uit zich op verschillende manieren. Bijna alle Nederlanders vinden het belangrijk dat natuurgebieden worden beschermd. Twee derde...

Klimaat- en Energieverkenning 2022

Nieuwsbericht | 10 november 2022

De jaarlijkse Klimaat- en Energieverkenning wordt voorgeschreven door de Klimaatwet en geldt als één van de verantwoordingsinstrumenten van het Nederlandse klimaat- en energiebeleid.  

Watergebruik door huishoudens en economie

Nieuwsbericht | 5 oktober 2022

Nederland staat bekend als waterland. Toch ervaren we de laatste jaren steeds vaker drogere lentes en zomers. Hierdoor kan er extra druk op de watervoorraden komen te staan. Water wordt gebruikt voor...

Monitor Nationale Omgevingsvisie 2022

Nieuwsbericht | 7 september 2022

De leefomgevingskwaliteit van Nederland schiet nog steeds structureel en op meerdere indicatoren tekort. Het gaat onder meer om fijnstof, hernieuwbare energie, waterkwaliteit en natuurkwaliteit. Er...

Het Nederlandse landschap

Nieuwsbericht | 18 mei 2022

Het Nederlandse landschap is gevormd in een eeuwen durend intensief samenspel van menselijk handelen en natuurlijke processen. De variatie in de hoeveelheid opgaand groen in het Nederlandse landschap...

Nationale Vogelweek 6-15 mei 2022

Nieuwsbericht | 10 mei 2022

Deze week is het nationale Vogelweek. In het hele land zijn professionals en vrijwilligers actief om vogelliefhebbers te helpen met het herkennen van vogels. In deze week merk je hoe rijk ons land...

Invloed van het vuurwerkverbod op de luchtkwaliteit

Nieuwsbericht | 5 april 2022

Tijdens de jaarwisseling zorgt vuurwerk in korte tijd voor een toename van o.a. fijnstof (PM10) in de lucht. De inschatting is dat de vuurwerkverboden van de afgelopen twee jaar hebben geleid tot...

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.