Uitgelicht

Dossier Stikstof en Natuur

Nieuwsbericht | 7 december 2021

Mede door een te hoge stikstofneerslag staat de natuur onder druk.

Klimaat- en Energieverkenning 2021

Nieuwsbericht | 28 oktober 2021

De jaarlijkse Klimaat- en Energieverkenning wordt voorgeschreven door de Klimaatwet en geldt als één van de verantwoordingsinstrumenten van het Nederlandse klimaat- en energiebeleid

Podcast: Van plankgasboer tot hobbyboer (cbs.nl)

Nieuwsbericht | 12 augustus 2021

Podcast over de voortschrijdende schaalvergroting en intensivering in de landbouw.

Naar een uitweg uit de stikstofcrisis

Nieuwsbericht | 8 juli 2021

De stikstofcrisis vraagt om politieke afweging tussen stikstofambities en belangen in het landelijk gebied. Deze policy brief schetst aandachtspunten bij strategische keuzes voor stikstof, natuur en...

Monitor Brede Welvaart & de SDG’s 2021

Nieuwsbericht | 25 mei 2021

De monitor beschrijft hoe de brede welvaart zich in Nederland heeft vertaald in een kwaliteit van leven ‘hier en nu’, en welke druk door dit welvaartsstreven is gelegd op volgende generaties en op...

Grote opgaven in een beperkte ruimte

Nieuwsbericht | 16 april 2021

In het rapport Grote opgaven in een beperkte ruimte schetsen PBL-onderzoekers de opgaven waar het nieuwe kabinet voor staat. Daarnaast geven ze verschillende beleidsopties voor de aanpak ervan.

Stikstof: omvang, bronnen en effecten (video)

Nieuwsbericht | 26 februari 2021

Hoeveel stikstof stoot Nederland uit, waar komt deze vandaan en waarom is die uitstoot een probleem? CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen geeft uitleg in deze video.  

Integrale Circulaire Economie Rapportage 2021

Nieuwsbericht | 21 januari 2021

Deze eerste Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER 2021) schetst de voortgang van de transitie naar een circulaire economie in Nederland. Het PBL schrijft dit rapport op verzoek van het...

Monitor Nationale Omgevingsvisie 2020

Nieuwsbericht | 8 oktober 2020

De Monitor van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) brengt iedere twee jaar de voortgang van de NOVI in kaart. In het rapport wordt informatie gebundeld van het PBL, het Centraal Bureau voor de...

Balans van de Leefomgeving 2020

Nieuwsbericht | 8 september 2020

Het PBL brengt tweejaarlijks de Balans van de Leefomgeving uit over de staat van de leefomgeving en het leefomgevingsbeleid. In de Balans van de Leefomgeving 2020 staan de vier grote...

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.