Uitgelicht

Dashboard met beleidsrelevante natuurindicatoren 2020

Nieuwsbericht | 7 juli 2020

PBL, CBS en WUR hebben de natuurindicatoren voor het biodiversiteitsbeleid van Rijk en provincies geactualiseerd. Deze set indicatoren is ontwikkeld in opdracht van de provincies en het Rijk in het...

Monitor Infrastructuur en Ruimte 2018

Nieuwsbericht | 6 september 2018

De Monitor Infrastructuur en Ruimte 2018 laat zien dat veel van de economische en mobiliteitsdoelen van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) (vrijwel) zijn gehaald.

Samenwerking CBS, PBL, RIVM en WUR formeel bekrachtigd

Nieuwsbericht | 9 april 2018

Maandag 9 april 2018 hebben CBS, PBL, RIVM en WUR een overeenkomst ondertekend over samenwerking binnen het Compendium voor de Leefomgeving.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.