Balans van de leefomgeving: fundamentele keuzes noodzakelijk

Nieuws

In de Balans van de Leefomgeving brengt het PBL tweejaarlijks in beeld hoe de leefomgeving er in Nederland voor staat. De leefomgeving staat meer dan ooit in het middelpunt van de politieke en maatschappelijke belangstelling, maar vooralsnog lijkt het niet te gaan lukken om een aantal belangrijke leefomgevingsdoelen voor 2030 te halen.

Het maken van fundamentele keuzes met het oog op de lange termijn is noodzakelijk om de problemen rond wonen, biodiversiteit, klimaat, landbouw en stikstof aan te pakken. Deze keuzes zullen fors ingrijpen in ons dagelijks leven. Een door burgers als rechtvaardig ervaren verdeling van de lasten zou daarbij uitgangspunt moeten zijn.

Meer informatie kunt u vinden op de website van het PBL: 
Balans van de Leefomgeving 2023 - Toekomstbestendig kiezen, rechtvaardig verdelen