Biodiversiteit

Biodiversiteit staat voor biologische diversiteit en omvat de totale verscheidenheid van alle levende planten en dieren op aarde. Biodiversiteit betreft zowel de variatie in soorten, als ook de erfelijke variatie binnen soorten en de variatie aan levensgemeenschappen of ecosystemen. Zowel bedreiging, bescherming en herstel van biodiversiteit zijn de onderwerpen van dit thema.

 

Vernieuwd

Citizen science voor natuur

Indicator | 14 juli 2023

De bijdrage van burgers aan onderzoek is van groot belang voor het verkrijgen van inzicht in natuur en biodiversiteit. In 2021 droegen zo'n 16.500 vrijwilligers bij aan systematische... meer

Muskusrat, 1950-2021

Indicator | 3 juli 2023

De muskusrat heeft zich sinds de jaren zestig van de vorige eeuw snel over ons land verspreid. Sinds zijn verschijnen in Nederland wordt de muskusrat bestreden; de bestrijding is pas de afgelopen... meer

Rode Lijst Indicator van zoetwater- en landfauna, 1995-2022

Indicator | 22 mei 2023

Zoetwatersoorten op de Rode Lijst zijn sinds 1995 gemiddeld iets minder ernstig bedreigd. Van de landfauna is het aantal bedreigde soorten toegenomen, evenals de gemiddelde mate van bedreiging.... meer

Rode Lijst Indicator, 1995-2022

Indicator | 17 mei 2023

Het aantal bedreigde dier- en plantensoorten is sinds 1995 licht gestegen, maar het gemiddelde niveau van bedreiging is wel iets afgenomen.

Libellen van de Habitatrichtlijn, 1999-2022

Indicator | 16 mei 2023

Er staan negen soorten Nederlandse libellen in bijlage II en/of IV van de Europese Habitatrichtlijn. Enkele daarvan gaan in de laatste decennia vooruit, maar de staat van instandhouding is voor... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.