Biodiversiteit

Biodiversiteit staat voor biologische diversiteit en omvat de totale verscheidenheid van alle levende planten en dieren op aarde. Biodiversiteit betreft zowel de variatie in soorten, als ook de erfelijke variatie binnen soorten en de variatie aan levensgemeenschappen of ecosystemen. Zowel bedreiging, bescherming en herstel van biodiversiteit zijn de onderwerpen van dit thema.

 

Vernieuwd

Trend van libellen, 1850-2020

Indicator | 30 december 2022

De libellen namen sinds 1991 aanvankelijk flink toe, maar de laatste twaalf jaren is de trend stabiel. In de afgelopen eeuw zijn libellen eerst afgenomen, maar daarna sterk toegenomen in... meer

Aantalsontwikkeling overwinterende watervogels, 1976-2021

Indicator | 20 december 2022

Doortrekkende en overwinterende watervogels in Nederland zijn sinds 1976 aanzienlijk toegenomen. Sinds het begin van deze eeuw is deze toename gestopt.

Trend van vleermuizen, 1986-2021

Indicator | 27 oktober 2022

Lange tijd zijn populaties vleermuizen achteruitgegaan, maar na 1986 worden veel soorten weer in toenemende aantallen waargenomen, wat duidt op een toename van de populatiegrootte.

Gewone en grijze zeehond in Waddenzee en Deltagebied, 1960 - 2022

Indicator | 14 oktober 2022

Dankzij de sluiting van de jacht op zeehonden in 1962 zijn in Nederland de aantallen zeehonden sterk gegroeid. De gewone zeehond herstelde zich uiteindelijk goed ondanks vervuiling en het... meer

Trend van broedvogels, 1990-2021

Indicator | 29 september 2022

De broedvogels gaan in de periode 1990 tot en met 2021 gemiddeld licht in aantal vooruit.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.