Compendium voor de Leefomgeving
521 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Biodiversiteit

Biodiversiteit staat voor biologische diversiteit en omvat de totale verscheidenheid van alle levende planten en dieren op aarde. Biodiversiteit betreft zowel de variatie in soorten, als ook de erfelijke variatie binnen soorten en de variatie aan levensgemeenschappen of ecosystemen. Zowel bedreiging, bescherming en herstel van biodiversiteit zijn de onderwerpen van dit thema.

 

Recent vernieuwd

Aantal bedreigde soorten in Nederland, per 2019

Indicator | 13 maart 2019

Volgens officieel vastgestelde Rode Lijsten zijn veel Nederlandse planten en dieren bedreigd in hun voortbestaan.

Muskusrat, 1950-2018

Indicator | 7 maart 2019

De muskusrat heeft zich sinds de jaren zestig van de vorige eeuw snel over ons land verspreid. Sinds zijn verschijnen in Nederland wordt de muskusrat bestreden; de bestrijding is pas... meer

Libellen, 1991-2018

Indicator | 2 maart 2019

De libellen namen sinds 1991 aanvankelijk flink toe, maar de laatste jaren zet deze toename niet door.

Libellen van de Habitatrichtlijn, 2000-2018

Indicator | 2 maart 2019

Er staan negen soorten Nederlandse libellen in bijlage II en/of IV van de Europese Habitatrichtlijn. Enkele daarvan gaan in de laatste decennia vooruit, maar de staat van... meer

Fauna van zoet water en moeras, 1990-2017

Indicator | 4 februari 2019

De diersoorten die voorkomen in het zoete water en moeras zijn toegenomen sinds 1990, waarbij de trend de laatste tien jaar is gestabiliseerd.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.