Biodiversiteit

Biodiversiteit staat voor biologische diversiteit en omvat de totale verscheidenheid van alle levende planten en dieren op aarde. Biodiversiteit betreft zowel de variatie in soorten, als ook de erfelijke variatie binnen soorten en de variatie aan levensgemeenschappen of ecosystemen. Zowel bedreiging, bescherming en herstel van biodiversiteit zijn de onderwerpen van dit thema.

 

Vernieuwd

Trend van amfibieën, 1997-2021

Indicator | 15 september 2022

De groep van de kikkers, padden en salamanders nam in de periode 1997-2009 gestaag toe. Vanaf 2010 wordt de trend van de soortgroep echter sterk negatief beïnvloed door de extreme achteruitgang... meer

Trend van reptielen, 1990-2021

Indicator | 15 september 2022

Reptielen zijn sinds het begin van de aantalsmonitoring in 1994 gemiddeld vooruitgegaan in populatieomvang; de laatste 12 jaren is de trend stabiel. Ook in verspreiding zijn reptielen... meer

Ruimtelijke ontwikkelingen in het kustfundament, 2000 - 2021

Indicator | 8 september 2022

Het aantal woningen in het kustfundament is licht toegenomen van 28.673 in 2000 tot 34.267 in 2021, gemiddeld ongeveer 1 % per jaar. Deze toename heeft vooral plaatsgevonden binnen het bestaand... meer

Natuurkwaliteit van waterplanten in oppervlaktewater, 1990 - 2020

Indicator | 18 augustus 2022

De natuurkwaliteit van waterplanten is laag. Slechts op enkele plaatsen wordt een hoge kwaliteit aangetroffen. In de afgelopen 30 jaar is de kwaliteit licht, maar niet significant... meer

Natuurkwaliteit van macrofauna in oppervlaktewater, 1990 - 2020

Indicator | 18 augustus 2022

De natuurkwaliteit op basis van macrofauna is laag voor alle typen oppervlaktewater. Slechts op enkele plaatsen wordt een hoge kwaliteit aangetroffen. In de periode 1990-2020 is... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.