Compendium voor de Leefomgeving
494 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Biodiversiteit

Biodiversiteit staat voor biologische diversiteit en omvat de totale verscheidenheid van alle levende planten en dieren op aarde. Biodiversiteit betreft zowel de variatie in soorten, als ook de erfelijke variatie binnen soorten en de variatie aan levensgemeenschappen of ecosystemen. Zowel bedreiging, bescherming en herstel van biodiversiteit zijn de onderwerpen van dit thema.

 

Recent vernieuwd

Fauna van natuurgebieden, 1990-2017

Indicator | 16 mei 2019

De diersoorten die kenmerkend zijn voor terrestrische natuurgebieden zijn sinds 1990 afgenomen. De laatste tien jaar is de trend stabiel.

Rode Lijst Indicator, 1995-2018

Indicator | 16 mei 2019

Tussen 1950 en 1995 is het aantal bedreigde soorten sterk toegenomen. In de 23 jaar daarna zijn veranderingen in bedreigde soorten beperkter geweest. Tot 2005 nam het aantal bedreigde... meer

Living Planet Index Nederland, 1990-2017

Indicator | 30 april 2019

Sinds 1990 is de Nederlandse Living Planet Index (LPI) met 6% toegenomen. De toename komt voornamelijk door een verbetering van de fauna in zoet water en moeras. De laatste tien jaar... meer

Dagvlinders, 1992-2018

Indicator | 29 maart 2019

De achteruitgang van de vlinderpopulaties is nog niet gestuit. In historisch perspectief is de verspreidingstrend gestabiliseerd, maar in populatieaantallen gaat de afname door.

Aantal bedreigde soorten in Nederland, per 2019

Indicator | 13 maart 2019

Volgens officieel vastgestelde Rode Lijsten zijn veel Nederlandse planten en dieren bedreigd in hun voortbestaan.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.