Biodiversiteit

Biodiversiteit staat voor biologische diversiteit en omvat de totale verscheidenheid van alle levende planten en dieren op aarde. Biodiversiteit betreft zowel de variatie in soorten, als ook de erfelijke variatie binnen soorten en de variatie aan levensgemeenschappen of ecosystemen. Zowel bedreiging, bescherming en herstel van biodiversiteit zijn de onderwerpen van dit thema.

 

Vernieuwd

Fauna van zoet water en moeras, 1990-2020

Indicator | 21 april 2022

De diersoorten die voorkomen in zoet water en moeras zijn toegenomen sinds 1990, waarbij de trend de laatste twaalf jaar is gestabiliseerd.

Living Planet Index Nederland, 1990-2020

Indicator | 28 maart 2022

Sinds 1990 is de Nederlandse Living Planet Index (LPI) met iets meer dan 5% toegenomen. De laatste twaalf jaar daalt de trend enigszins.

Trend van boerenlandvogels, 1915-2020

Indicator | 24 maart 2022

Door veranderingen in de landbouw zijn kenmerkende broedvogels van het agrarische gebied sinds het begin van de 20e eeuw in Nederland aanzienlijk achteruitgegaan.

Fauna van het land, 1990-2020

Indicator | 24 maart 2022

De gemiddelde trend van terrestrische fauna is sinds 1990 met 18% achteruitgegaan.

Fauna van het agrarisch gebied, 1990-2020

Indicator | 24 maart 2022

Veel kenmerkende diersoorten van het agrarisch leefgebied nemen af. Vooral broedvogels en dagvlinders gaan achteruit. Bij de zoogdieren houdt het aantal vooruitgaande, stabiele en achteruitgaande... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.