Compendium voor de Leefomgeving
482 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Biodiversiteit

Biodiversiteit staat voor biologische diversiteit en omvat de totale verscheidenheid van alle levende planten en dieren op aarde. Biodiversiteit betreft zowel de variatie in soorten, als ook de erfelijke variatie binnen soorten en de variatie aan levensgemeenschappen of ecosystemen. Zowel bedreiging, bescherming en herstel van biodiversiteit zijn de onderwerpen van dit thema.

 

Recent vernieuwd

Trend van reptielen, 1990-2018

Indicator | 22 augustus 2019

Reptielen zijn sinds 1994, het begin van de aantalsmonitoring, vooruitgegaan in populatieomvang. Ook in verspreiding zijn reptielen vooruitgegaan, sinds 1990.

Samenvattend overzicht van provinciale natuurindicatoren

Indicator | 23 juli 2019

Soorten en ecosystemen staan nog onder druk; trend in natuurgebieden positiever dan daarbuiten

Fauna van het agrarisch gebied, 1990-2017

Indicator | 18 juni 2019

Veel kenmerkende diersoorten van het agrarisch leefgebied nemen af. Vooral broedvogels en dagvlinders gaan achteruit, terwijl de meeste soorten zoogdieren zich staande houden of... meer

Fauna van natuurgebieden, 1990-2017

Indicator | 16 mei 2019

De diersoorten die kenmerkend zijn voor terrestrische natuurgebieden zijn sinds 1990 afgenomen. De laatste tien jaar is de trend stabiel.

Rode Lijst Indicator, 1995-2018

Indicator | 16 mei 2019

Tussen 1950 en 1995 is het aantal bedreigde soorten sterk toegenomen. In de 23 jaar daarna zijn veranderingen in bedreigde soorten beperkter geweest. Tot 2005 nam het aantal bedreigde... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.