Biodiversiteit

Biodiversiteit staat voor biologische diversiteit en omvat de totale verscheidenheid van alle levende planten en dieren op aarde. Biodiversiteit betreft zowel de variatie in soorten, als ook de erfelijke variatie binnen soorten en de variatie aan levensgemeenschappen of ecosystemen. Zowel bedreiging, bescherming en herstel van biodiversiteit zijn de onderwerpen van dit thema.

 

Vernieuwd

Fauna van het land, 1990-2019

Indicator | 1 april 2021

De gemiddelde trend van terrestrische fauna is sinds 1990 met 17% achteruitgegaan. De laatste jaren is geen sprake meer van een daling, maar is de trend stabiel.

Fauna van zoet water en moeras, 1990-2019

Indicator | 1 april 2021

De diersoorten die voorkomen in zoet water en moeras zijn toegenomen sinds 1990, waarbij de trend de laatste twaalf jaar is gestabiliseerd.

Living Planet Index Nederland, 1990-2019

Indicator | 1 april 2021

Sinds 1990 is de Nederlandse Living Planet Index (LPI) met iets meer dan 1% toegenomen. De laatste twaalf jaar is de trend gestabiliseerd.

Fauna van natuurgebieden op land, 1990-2019

Indicator | 29 januari 2021

De diersoorten die kenmerkend zijn voor terrestrische natuurgebieden zijn sinds 1990 afgenomen. De laatste twaalf jaar is de trend stabiel.

Fauna van het agrarisch gebied, 1990-2019

Indicator | 29 januari 2021

Veel kenmerkende diersoorten van het agrarisch leefgebied nemen af. Vooral broedvogels en dagvlinders gaan achteruit. Bij de zoogdieren houdt het aantal vooruitgaande, stabiele en achteruitgaande... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.