Compendium voor de Leefomgeving
561 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Biodiversiteit

Biodiversiteit staat voor biologische diversiteit en omvat de totale verscheidenheid van alle levende planten en dieren op aarde. Biodiversiteit betreft zowel de variatie in soorten, als ook de erfelijke variatie binnen soorten en de variatie aan levensgemeenschappen of ecosystemen. Zowel bedreiging, bescherming en herstel van biodiversiteit zijn de onderwerpen van dit thema.

 

Recent vernieuwd

Aantalsontwikkeling overwinterende watervogels, 1976-2017

Indicator | 5 september 2018

Het aantal doortrekkende en overwinterende watervogels in Nederland is sinds 1976 aanzienlijk toegenomen.

Beschermingsstatus van dieren en planten, 2018

Indicator | 5 september 2018

De wettelijke bescherming van soorten komt niet altijd overeen met hun bedreiging.

Muskusrat, 1950-2017

Indicator | 30 augustus 2018

De muskusrat heeft zich sinds de jaren zestig van de vorige eeuw snel over ons land kunnen verspreiden. Sinds zijn verschijnen in Nederland wordt de muskusrat bestreden; de... meer

Natuurkwaliteit van waterplanten in oppervlaktewater, 1990 - 2016

Indicator | 11 juli 2018

De natuurkwaliteit gebaseerd op waterplanten in Nederland is laag. Slechts op enkele plaatsen wordt een matige of goede kwaliteit aangetroffen. In de afgelopen 25 jaar is een lichte... meer

Natuurkwaliteit van macrofauna in oppervlaktewater, 1990 - 2016

Indicator | 11 juli 2018

De natuurkwaliteit op basis van macrofauna is laag voor alle typen oppervlaktewater. Slechts op enkele plaatsen wordt een goede kwaliteit aangetroffen. In de periode 1990-2016 is... meer

Print pagina RSS
Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.