Compendium voor de Leefomgeving
539 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Biodiversiteit

Biodiversiteit staat voor biologische diversiteit en omvat de totale verscheidenheid van alle levende planten en dieren op aarde. Biodiversiteit betreft zowel de variatie in soorten, als ook de erfelijke variatie binnen soorten en de variatie aan levensgemeenschappen of ecosystemen. Zowel bedreiging, bescherming en herstel van biodiversiteit zijn de onderwerpen van dit thema.

 

Recent vernieuwd

Fauna van stedelijk gebied, 1990-2017

Indicator | 6 december 2018

Soorten van stedelijk gebied zijn in de periode 1990-2017 gemiddeld in aantallen gedaald. Er zijn wel verschillen per soortgroep: de trend van dagvlinders is over de gehele periode... meer

Broedvogels, 1990-2017

Indicator | 27 november 2018

De broedvogels gaan in de periode 1990 tot en met 2017 gemiddeld licht in aantal vooruit.

Vleermuizen, 1986-2017

Indicator | 20 november 2018

Lange tijd zijn vleermuizen in aantal achteruitgegaan, maar na 1986 neemt een aantal soorten weer toe.

Hamster, 1999-2017

Indicator | 14 november 2018

Het uitsterven van de wilde hamster, ook wel bekend onder de naam korenwolf, in Nederland, leek eind jaren negentig van de vorige eeuw onontkoombaar. Sinds 2002 worden hamsters... meer

Broedvogels van moeras en zoet water, 1990-2017

Indicator | 18 oktober 2018

De trend van de vogelsoorten van moeras en zoet water laat een gestage stijging zien sinds 1990.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.