Compendium voor de Leefomgeving
473 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Biodiversiteit

Biodiversiteit staat voor biologische diversiteit en omvat de totale verscheidenheid van alle levende planten en dieren op aarde. Biodiversiteit betreft zowel de variatie in soorten, als ook de erfelijke variatie binnen soorten en de variatie aan levensgemeenschappen of ecosystemen. Zowel bedreiging, bescherming en herstel van biodiversiteit zijn de onderwerpen van dit thema.

 

Recent vernieuwd

Fauna van open natuurgebieden, 1990-2017

Indicator | 30 augustus 2019

Sinds 1990 laten de diersoorten in de open natuurgebieden (hei en duin en extensief beheerde graslanden) een afname zien. De laatste tien jaar is de trend gemiddeld stabiel gebleven... meer

Fauna van het land, 1990-2017

Indicator | 29 augustus 2019

De gemiddelde trend van terrestrische fauna is sinds 1990 met 12% achteruitgegaan. De laatste jaren is geen sprake meer van een daling, maar is de trend stabiel.

Rode Lijst Indicator van zoetwater- en landfauna, 1995-2018

Indicator | 29 augustus 2019

De Rode Lijst Indicator (RLI) van zoetwaterfauna is verbeterd sinds 1995. Bij landfauna is juist geen herstel te melden.

Trend van reptielen, 1990-2018

Indicator | 22 augustus 2019

Reptielen zijn sinds 1994, het begin van de aantalsmonitoring, vooruitgegaan in populatieomvang. Ook in verspreiding zijn reptielen vooruitgegaan, sinds 1990.

Samenvattend overzicht van provinciale natuurindicatoren

Indicator | 23 juli 2019

Soorten en ecosystemen staan nog onder druk; trend in natuurgebieden positiever dan daarbuiten

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.