Biodiversiteit

Biodiversiteit staat voor biologische diversiteit en omvat de totale verscheidenheid van alle levende planten en dieren op aarde. Biodiversiteit betreft zowel de variatie in soorten, als ook de erfelijke variatie binnen soorten en de variatie aan levensgemeenschappen of ecosystemen. Zowel bedreiging, bescherming en herstel van biodiversiteit zijn de onderwerpen van dit thema.

 

Vernieuwd

Hamster, 1999-2020

Indicator | 21 januari 2021

Het uitsterven van de wilde hamster, ook wel bekend onder de naam korenwolf, in Nederland, leek eind jaren negentig van de vorige eeuw onontkoombaar. Sinds 2002 worden hamsters uitgezet in het... meer

Trend van vleermuizen, 1986-2019

Indicator | 28 december 2020

Lange tijd zijn vleermuizen in aantal achteruitgegaan, maar na 1986 nemen veel soorten juist weer toe in populatiegrootte.

Broedvogels, 1990-2019

Indicator | 18 december 2020

De broedvogels gaan in de periode 1990 tot en met 2019 gemiddeld licht in aantal vooruit.

Otter, 2002-2018/2019

Indicator | 15 december 2020

De otter was aan het eind van de twintigste eeuw uit Nederland en aangrenzende landen verdwenen. Door herintroductie is er vanaf 2002 weer een groeiende populatie aanwezig die inmiddels is... meer

Bruinvis in de Noordzee, 1991 - 2019

Indicator | 22 november 2020

De bruinvis was eeuwenlang algemeen in het Nederlands deel van de Noordzee, maar is in de loop van de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw verdwenen. Sinds halverwege de jaren negentig is de... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.