Compendium voor de Leefomgeving
470 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Biodiversiteit

Biodiversiteit staat voor biologische diversiteit en omvat de totale verscheidenheid van alle levende planten en dieren op aarde. Biodiversiteit betreft zowel de variatie in soorten, als ook de erfelijke variatie binnen soorten en de variatie aan levensgemeenschappen of ecosystemen. Zowel bedreiging, bescherming en herstel van biodiversiteit zijn de onderwerpen van dit thema.

 

Recent vernieuwd

Fauna van open natuurgebieden, 1990-2018

Indicator | 29 november 2019

Sinds 1990 laten de diersoorten in de open natuurgebieden (hei en duin en extensief beheerde graslanden) een afname zien. De laatste tien jaar is de trend gemiddeld stabiel gebleven... meer

Fauna van natuurgebieden op land, 1990-2018

Indicator | 29 november 2019

De diersoorten die kenmerkend zijn voor terrestrische natuurgebieden zijn sinds 1990 afgenomen. De laatste tien jaar is de trend stabiel.

Fauna van het agrarisch gebied, 1990-2018

Indicator | 29 november 2019

Veel kenmerkende diersoorten van het agrarisch leefgebied nemen af. Vooral broedvogels en dagvlinders gaan achteruit, terwijl de meeste soorten zoogdieren juist stabiel blijven of... meer

Zoogdieren, 1990-2018

Indicator | 24 november 2019

Zoogdieren zijn als groep gemiddeld toegenomen sinds 1990.

Fauna van het land, 1990-2018

Indicator | 20 november 2019

De gemiddelde trend van terrestrische fauna is sinds 1990 met 15% achteruitgegaan. De laatste jaren is geen sprake meer van een daling, maar is de trend stabiel.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.