Compendium voor de Leefomgeving
462 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Biodiversiteit

Biodiversiteit staat voor biologische diversiteit en omvat de totale verscheidenheid van alle levende planten en dieren op aarde. Biodiversiteit betreft zowel de variatie in soorten, als ook de erfelijke variatie binnen soorten en de variatie aan levensgemeenschappen of ecosystemen. Zowel bedreiging, bescherming en herstel van biodiversiteit zijn de onderwerpen van dit thema.

 

Recent vernieuwd

Rode Lijst Indicator, 1995-2019

Indicator | 1 mei 2020

Tussen 1950 en 1995 is het aantal bedreigde soorten sterk toegenomen. In de 24 jaar daarna zijn veranderingen in bedreigde soorten beperkter geweest. Het aantal bedreigde soorten is... meer

Fauna van stedelijk gebied, 1990-2018

Indicator | 31 maart 2020

Soorten van stedelijk gebied zijn in de periode 1990-2018 gemiddeld in aantallen gedaald. Er zijn wel verschillen per soortgroep: de trend van dagvlinders is over de gehele periode... meer

Libellen van de Habitatrichtlijn, 2000-2019

Indicator | 19 maart 2020

Er staan negen soorten Nederlandse libellen in bijlage II en/of IV van de Europese Habitatrichtlijn. Enkele daarvan gaan in de laatste decennia vooruit, maar de staat van... meer

Libellen, 1991-2019

Indicator | 17 maart 2020

De libellen namen sinds 1991 aanvankelijk flink toe, maar de laatste jaren zet deze toename niet door.

Living Planet Index Nederland, 1990-2018

Indicator | 27 februari 2020

Sinds 1990 is de Nederlandse Living Planet Index (LPI) met 3% toegenomen. De laatste tien jaar is de trend gestabiliseerd.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.