Compendium voor de Leefomgeving
557 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte

Biodiversiteit

Biodiversiteit staat voor biologische diversiteit en omvat de totale verscheidenheid van alle levende planten en dieren op aarde. Biodiversiteit betreft zowel de variatie in soorten, als ook de erfelijke variatie binnen soorten en de variatie aan levensgemeenschappen of ecosystemen. Zowel bedreiging, bescherming en herstel van biodiversiteit zijn de onderwerpen van dit thema.

 

Recent vernieuwd

Broedvogels van moeras en zoet water, 1990-2017

Indicator | 18 oktober 2018

De trend van de vogelsoorten van moeras en zoet water laat een gestage stijging zien sinds 1990.

Aantal soorten in Nederland, 2018

Indicator | 15 oktober 2018

Er zijn ongeveer 45.000 schimmels, planten, dieren en andere organismen in Nederland gevestigd.

Boerenlandvogels, 1990-2017

Indicator | 21 september 2018

Door veranderingen in de landbouw zijn veel broedvogels van het agrarische gebied in Nederland achteruitgegaan. Deze ontwikkeling doet zich in de hele EU voor.

Libellen van de Habitatrichtlijn, 1999-2017

Indicator | 19 september 2018

Er staan negen soorten Nederlandse libellen in bijlage II en/of IV van de Europese Habitatrichtlijn. Enkele daarvan gaan in de laatste decennia vooruit, maar de staat van... meer

Zoetwatervissen, 1990-2017

Indicator | 19 september 2018

Soorten van schoon water zijn sinds 1990 toegenomen, terwijl soorten die vervuild water tolereren zijn afgenomen.

Print pagina RSS
Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.