Emissie naar lucht, water en bodem

Hoeveel wordt uitgestoten naar lucht in Nederland? En hoe groot is de emissie en belasting van het oppervlaktewater? Hoeveel draagt verkeer en vervoer en de energiesector bij aan de totale uitstoot? En wat zijn de emissies uit de landbouw? Hoeveel broeikasgassen worden uitgestoten in Nederland, Europa en wereldwijd?

In dit onderwerp vindt u de emissies (ofwel uitstoot) naar water, bodem en lucht in Nederland en van de verschillende sectoren.

 

Vernieuwd

Bruto toegevoegde waarde en milieudruk door de industrie, 1995-2021

Indicator | 21 maart 2023

Terwijl de bruto toegevoegde waarde van de industrie in de periode 1995-2021 is toegenomen met 64 procent, is de milieuvervuiling door de belangrijkste stoffen in de industrie afgenomen.

Stikstof- en fosfaatbalans voor landbouwgrond, 1990-2021

Indicator | 20 maart 2023

Het overschot naar de bodem per hectare landbouwgrond van stikstof is tussen 1990 en 2021 met 40 procent gedaald. In 2021 was het overschot lager dan in 2020, door verschillende redenen. Waaronder... meer

Nutriƫntenoverschotten in de landbouw, 1970-2021

Indicator | 20 maart 2023

Tussen 2006, het jaar waarin het nieuwe mestbeleid in werking trad, en 2021 is het overschot van stikstof in de landbouw met 25 procent gedaald. Al is er in de laatste tien jaar niet veel meer... meer

Emissie per voertuigkilometer voor wegverkeer, 2004-2021

Indicator | 20 maart 2023

Door de steeds strengere Europese emissie-eisen die aan nieuwe voertuigen worden gesteld, zijn de emissies per voertuigkilometer in 2021 aanzienlijk lager dan in 2004. De gemiddelde emissie per... meer

Stikstof en fosfaat in dierlijke mest en kunstmest, 1990-2022

Indicator | 8 maart 2023

Er zijn grote regionale verschillen in de productie van dierlijke mest en de mineralen stikstof en fosfaat. De productie is het grootst in gebieden met veel intensieve veehouderij: het oostelijk... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.