Internationale dag van de Biodiversiteit 2024, ‘be part of the plan’

Op 22 mei is het de jaarlijkse Internationale dag van de Biodiversiteit. De Verenigde Naties hebben in 2000 deze dag in het leven geroepen om bewustwording over biodiversiteit te vergroten. Ieder jaar heeft de Biodiversiteitsdag een ander thema. Dit jaar is het thema ‘be part of the plan’. 

Met dit thema wordt benadrukt dat een gezamenlijke actie om de biodiversiteit op aarde te beschermen noodzakelijk is. In december 2022 werd het Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework aangenomen; een biodiversiteitsplan met hoofddoelen voor 2050 en actiedoelen voor 2030. Het communiceren van dit plan is een cruciale stap om de gehele samenleving in beweging te krijgen. Het is een oproep tot actie om het verlies aan biodiversiteit niet alleen te stoppen, maar ook om te keren. Regeringen, inheemse volkeren en lokale gemeenschappen, niet-gouvernementele organisaties, wetgevers, bedrijven en individuele burgers worden aangemoedigd om het biodiversiteitsplan te steunen en uit te voeren. Iedereen heeft een rol te spelen en kan daarom deel uitmaken van het plan. 

Op het CLO staan diverse indicatoren met cijfers over verschillende aspecten van natuur en biodiversiteit, maar ook indicatoren die illustreren hoe en hoeveel burgers betrokken zijn bij behoud en herstel van natuur en biodiversiteit. 

Een deel van deze indicatoren wordt gebruikt in het Nationaal Dashboard Biodiversiteit. Dit Dashboard is een onafhankelijke website, met een selectie van de belangrijkste doelen voor biodiversiteitsherstel in Nederland en laat in één oogopslag zien of Nederland op koers ligt om die doelen te realiseren.

Daarnaast heeft het PBL een rapport uitgebracht dat laat zien hoe het huidige en voorgenomen Nederlandse beleid kan bijdragen aan de mondiale doelstellingen van de Verenigde Naties voor bescherming, herstel en duurzaam gebruik van natuur en biodiversiteit.

 

Over het onderwerp:

Biodiversiteit

Meer over biodiversiteit