Landbouw en milieu

De sector land- en tuinbouw levert een aanzienlijke bijdrage aan de milieudruk in Nederland. De basis ligt in de omvang van deze sector in de Nederlandse samenleving en door de intensiteit waarmee deze sector wordt uitgeoefend. Zo is de landbouw verreweg de grootste grondgebruiker van Nederland.
De sector levert een aanzienlijke bijdrage aan de milieuthema's klimaatverandering (methaan en distikstofoxide), verzuring van de lucht en de bodem (ammoniak), vermesting van zowel bodem, oppervlaktewater als grondwater (stikstof en fosfaat), verdroging (verlaging grondwaterpeil) en verspreiding (zware metalen en gewasbeschermingsmiddelen).

 

Vernieuwd

Ammoniakemissie door de land- en tuinbouw, 1990-2021

Indicator | 19 mei 2023

In de periode 1990-2021 is de emissie van ammoniak door de land- en tuinbouw met 67% afgenomen; in de periode tot 2000 was de afname sterker dan in de periode daarna. Tussen 2013 en... meer

Nitraat in het uitspoelend water onder landbouwbedrijven, 1992-2021

Indicator | 24 april 2023

Sinds het begin van de jaren 90 is in alle grondsoortregio's de gemiddelde nitraatconcentratie in het uitspoelend water onder landbouwbedrijven gedaald. De periode van droogte, tussen 2018 en 2020... meer

Biologische landbouw: arealen en veestapels, 2011-2022

Indicator | 28 maart 2023

In 2022 telt Nederland 80 duizend hectare biologische landbouwgrond. Dat is 4 duizend hectare meer als het jaar ervoor. Het percentage landbouwgrond waarop biologisch wordt geboerd ligt ruim boven... meer

Afzet van gewasbeschermingsmiddelen, 2011-2021

Indicator | 23 maart 2023

De afzet van gewasbeschermingsmiddelen is in 2021 afgenomen naar 9,4 miljoen kg werkzame stof. Dat is 5 procent minder dan een jaar eerder. Sinds 2018 is de afzet onder de 10 miljoen kg.

Stikstof- en fosfaatbalans voor landbouwgrond, 1990-2021

Indicator | 20 maart 2023

Het overschot naar de bodem per hectare landbouwgrond van stikstof is tussen 1990 en 2021 met 40 procent gedaald. In 2021 was het overschot lager dan in 2020, door verschillende redenen. Waaronder... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.