Landbouw en milieu

De sector land- en tuinbouw levert een aanzienlijke bijdrage aan de milieudruk in Nederland. De basis ligt in de omvang van deze sector in de Nederlandse samenleving en door de intensiteit waarmee deze sector wordt uitgeoefend. Zo is de landbouw verreweg de grootste grondgebruiker van Nederland.
De sector levert een aanzienlijke bijdrage aan de milieuthema's klimaatverandering (methaan en distikstofoxide), verzuring van de lucht en de bodem (ammoniak), vermesting van zowel bodem, oppervlaktewater als grondwater (stikstof en fosfaat), verdroging (verlaging grondwaterpeil) en verspreiding (zware metalen en gewasbeschermingsmiddelen).

 

Vernieuwd

Mechanische en andere niet-chemische bestrijdingsmethoden in de landbouw per teeltsector en gewas

Indicator | 14 november 2023

Deze indicator wordt niet meer geactualiseerd door het ontbreken van nieuwe gegevens.

Land- en tuinbouw: ruimtelijke spreiding, grondgebruik en aantal bedrijven, 1980-2022

Indicator | 25 oktober 2023

In de periode 1980-2022 heeft er in de land- en tuinbouw een flinke schaalvergroting plaatsgevonden. Terwijl het aantal bedrijven met 65 procent afnam, nam de oppervlakte landbouwgrond met 11... meer

Belasting van het oppervlaktewater door landbouw en natuur, 1990-2021

Indicator | 24 oktober 2023

Voor de nutri├źnten stikstof en fosfor is de bijdrage vanuit de landbouw en de uit- en afspoeling vanuit landbouw- en natuurgronden in 2021 61 respectievelijk 67% van de landelijke belasting; voor... meer

Belasting van het rioolstelsel, 1990-2021

Indicator | 24 oktober 2023

De trend in de belasting van het rioolstelsel via (afval)water wordt voor een groot deel bepaald door de lozing vanuit consumenten en is in de tijd redelijk stabiel. Daarbij geldt wel de... meer

Ontwikkeling veestapel op landbouwbedrijven, 1980-2022

Indicator | 24 oktober 2023

De omvang van de Nederlandse veestapel heeft een vrij grillig verloop. Dit verloop wordt mede aangestuurd door nationale en Europese wet- en regelgeving. Ook de uitbraken van epidemie├źn onder de... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.