Water en groene ruimte

Binnen dit onderwerp gaat het onder andere over de veiligheid tegen overstromingen, de ontwikkeling in de afwatering van de grote rivieren, water in nieuwbouwgebieden, behoud en verbetering van de natuur (waaronder de realisering van het Natuurnetwerk Nederland), de Noordzee en het landschap.

 

Vernieuwd

Realisatie Natuurnetwerk - verwerving en inrichting, 1990-2021

Indicator | 22 augustus 2023

De oppervlakte verworven gronden om het Natuurnetwerk Nederland te realiseren, is op 1 januari 2022 toegenomen tot ruim 117.000 hectare. De gronden worden na verwerving ingericht als nieuwe natuur... meer

Neerslagextremen in Nederland, 1910-2022

Indicator | 15 augustus 2023

Extreme neerslag in Nederland is sterk toegenomen in de tijd. Het opvallendst is de toename in het aantal dagen met zware neerslag, dat zijn dagen met meer dan 50 mm neerslag ergens in Nederland.... meer

Landgebruik en het landschap, 2021

Indicator | 13 juli 2023

Het Nederlandse landschap wordt gevormd door combinaties van landgebruik, die sterk per regio verschillen. Zo wordt ongeveer de helft van Nederland gedomineerd door agrarisch landgebruik. Andere... meer

Woningbouw ontwikkeling op ongunstige locaties 2000 - 2021

Indicator | 14 december 2022

Het aantal woningen op ongunstige locaties voor waterhuishouding en bodemdaling nam in de periode 2000-2021 toe van circa 526.000 naar 663.000. De provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Limburg... meer

Agrarisch natuurbeheer, 1981- 2021

Indicator | 7 december 2022

Om de natuur- en landschapswaarden in het agrarisch gebied te behouden, verleent de overheid sinds 1981 subsidie voor agrarisch natuurbeheer. Op 31-12-2021 bedroeg het areaal cultuurgrond met... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.