Water en groene ruimte

Binnen dit onderwerp gaat het onder andere over de veiligheid tegen overstromingen, de ontwikkeling in de afwatering van de grote rivieren, water in nieuwbouwgebieden, behoud en verbetering van de natuur (waaronder de realisering van het Natuurnetwerk Nederland), de Noordzee en het landschap.

 

Vernieuwd

Bouwen in het Natuurnetwerk Nederland (NNN), 2000 - 2019

Indicator | 7 januari 2021

Voor de analyse van woningbouw in natuurgebieden is gekeken naar de planologisch beschermde Ecologische Hoofdstructuur (2012) en Natuurnetwerk Nederland (NNN). 
Van de ca 994.000 hectare die... meer

Ruimtelijke ontwikkelingen in het kustfundament, 2000 - 2019

Indicator | 12 oktober 2020

Het aantal woningen in het kustfundament is licht toegenomen van 28675 in 2000 tot 33625 in 2019, gemiddeld ongeveer 1 % per jaar. Deze toename heeft vooral plaatsgevonden binnen het... meer

Ruimtelijke ontwikkelingen in reserveringsgebieden 'Ruimte voor de Rivier', 2000 - 2019

Indicator | 6 oktober 2020

In de reserveringsgebieden in het kader van de PKB Ruimte voor de Rivier is het aantal nieuwe woningen in de periode 2000-2019 buiten bestaand bebouwd gebied met 41 woningen toegenomen (van 556... meer

Ruimtelijke ontwikkelingen in het rivierbed van grote rivieren, 2000 - 2019

Indicator | 6 oktober 2020

In de periode 2000 - 2019 is in het rivierbed van Rijn en Maas het aantal nieuwe woningen gebouwd buiten het bebouwde gebied toegenomen van 3405 in 2000 tot 9105 in 2019. Het aantal nieuwe... meer

Windvermogen in Nederland, 1990-2019

Indicator | 8 september 2020

De capaciteit van de windmolens nam in 2019 enigszins toe. Deze toename komt in zijn geheel voor rekening van winmolens op land; de capaciteit van windmolens op zee bleef gelijk.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.