Water en groene ruimte

Binnen dit onderwerp gaat het onder andere over de veiligheid tegen overstromingen, de ontwikkeling in de afwatering van de grote rivieren, water in nieuwbouwgebieden, behoud en verbetering van de natuur (waaronder de realisering van het Natuurnetwerk Nederland), de Noordzee en het landschap.

 

Vernieuwd

Budget vervanging en renovatie hoofd-infrastructuur en watersysteem 2016-2020

Indicator | 2 juni 2021

Vervanging en renovatie (VenR) betreft het tijdig programmeren en nemen van maatregelen aan kunstwerken en wegen, waarbij regulier beheer en onderhoud niet meer voldoende is. Voornamelijk in de... meer

Nestsucces van boerenlandvogels, 2000-2019

Indicator | 25 april 2021

Bij vogels van het open boerenland (grutto, kievit, scholekster, tureluur, wulp en slobeend) blijkt het nestsucces sinds 2012 gedaald. Bij erf- en struweelvogels (boerenzwaluw, ringmus, spotvogel... meer

Bouwen in het Natuurnetwerk Nederland (NNN), 2000 - 2019

Indicator | 7 januari 2021

Voor de analyse van woningbouw in natuurgebieden is gekeken naar de planologisch beschermde Ecologische Hoofdstructuur (2012) en Natuurnetwerk Nederland (NNN). 
Van de ca 994.000 hectare die... meer

Ruimtelijke ontwikkelingen in het kustfundament, 2000 - 2019

Indicator | 12 oktober 2020

Het aantal woningen in het kustfundament is licht toegenomen van 28675 in 2000 tot 33625 in 2019, gemiddeld ongeveer 1 % per jaar. Deze toename heeft vooral plaatsgevonden binnen het... meer

Ruimtelijke ontwikkelingen in reserveringsgebieden 'Ruimte voor de Rivier', 2000 - 2019

Indicator | 6 oktober 2020

In de reserveringsgebieden in het kader van de PKB Ruimte voor de Rivier is het aantal nieuwe woningen in de periode 2000-2019 buiten bestaand bebouwd gebied met 41 woningen toegenomen (van 556... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.