Water en groene ruimte

Binnen dit onderwerp gaat het onder andere over de veiligheid tegen overstromingen, de ontwikkeling in de afwatering van de grote rivieren, water in nieuwbouwgebieden, behoud en verbetering van de natuur (waaronder de realisering van het Natuurnetwerk Nederland), de Noordzee en het landschap.

 

Vernieuwd

Windvermogen in Nederland, 1990-2021

Indicator | 18 oktober 2022

De capaciteit van de windmolens nam in 2021 toe met 15 procent. Deze toename komt volledig door de toename van windmolens op land. Op zee zijn er in 2021 geen nieuwe windparken... meer

Ruimtelijke ontwikkelingen in reserveringsgebieden 'Ruimte voor de Rivier', 2000 - 2021

Indicator | 8 september 2022

In de reserveringsgebieden in het Rijnstroomgebied in het kader van de PKB Ruimte voor de Rivier is het aantal nieuwe woningen in de periode 2000-2021 buiten bestaand bebouwd gebied met 43... meer

Ruimtelijke ontwikkelingen in het rivierbed van grote rivieren, 2000 - 2021

Indicator | 8 september 2022

In de periode 2000 - 2021 is in het rivierbed van Rijn en Maas is in het niet stroomvoerende deel het aantal nieuwe woningen gebouwd buiten het bebouwde gebied toegenomen van 3.405 in 2000 tot 9.... meer

Ruimtelijke ontwikkelingen in het kustfundament, 2000 - 2021

Indicator | 8 september 2022

Het aantal woningen in het kustfundament is licht toegenomen van 28.673 in 2000 tot 34.267 in 2021, gemiddeld ongeveer 1 % per jaar. Deze toename heeft vooral plaatsgevonden binnen het bestaand... meer

Bouwen in het Natuurnetwerk Nederland (NNN), 2012 - 2021

Indicator | 2 september 2022

Voor de analyse van woningbouw in natuurgebieden is gekeken naar het planologisch beschermde Natuurnetwerk Nederland (NNN). Hiervoor is gebruik gemaakt van de gegevens die de... meer

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.